Verantwoord gedrag

 

Verantwoord gedrag vormt het fundament van onze duurzaamheidsstrategie.  Alleen zo kunnen we het vertrouwen van onze stakeholders winnen en behouden. 

Het verantwoorde gedrag van onze medewerkers is daarom de basis van alles wat we doen. Dat gaat natuurlijk verder dan enkel de toepasselijke regels, voorschriften en het bedrijfsbeleid volgen. Het omvat ook individuele integriteit, bekwaamheid en open communicatie, aangevuld met een gezond risicobewustzijn.

Verantwoord gedrag is ook sterk verankerd in onze bedrijfscultuur en waarden. Daarom gedragen we ons:

Respectvol: we behandelen iedereen gelijk. We zijn transparant. We vertrouwen anderen en waarderen hen om wie ze zijn en wat ze doen.

Responsief: we staan open voor verschillende ideeën en we reageren spontaan en positief op suggesties en vragen.

Resultaatgericht: we doen wat we beloven en halen onze doelstellingen. We leveren kwaliteit, op tijd en op een kostenefficiënte manier.

We hebben diverse initiatieven genomen en opleidingen opgezet om het bewustzijn van verantwoord gedrag te vergroten, zowel op groepsniveau als lokaal. Dit omvat professionele integriteit, het geven van passend advies aan klanten en dilemmatrainingen.