De specifieke kernmerken van ons bedrijfsmodel

Door ons bank-verzekeringsmodel zijn we proactief en kunnen we een compleet dienstenpakket aanbieden

Onze basisactiviteiten zijn bankieren en verzekeren, inclusief assetmanagement. Maar we zijn meer dan een bank en een verzekeraar: we zijn een bank-verzekeraar en willen op die manier proactief en geïntegreerd inspelen op alle financiële behoeften van de klant, in de ruimste zin.

Voor de klant biedt ons bankverzekeringsconcept onder meer het voordeel van een uitgebreide one-stop financiële dienstverlening, waarbij zowel bankzaken als vermogensbeheer en verzekeringen aan bod komen. Daarnaast biedt de bankverzekeringssamenwerking voor de groep belangrijke voordelen inzake diversificatie van de inkomsten, betere risicospreiding, bijkomend verkooppotentieel en belangrijke kostenbesparingen en synergieën.

 

Door onze geografische focus streven we naar een gebalanceerde groei

Geografisch concentreren we ons op een strikte selectie van kernmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa, meer bepaald Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Bulgarije. Op die manier opereren we in een mix van mature en groeimarkten, waarbij we bovendien rekenen op het bijkomende groei- en inhaalpotentieel inzake financiële dienstverlening in Centraal- en Oost-Europa. We zijn ook aanwezig in Ierland: de komende jaren zal onze werking in Ierland erop gericht zijn de rentabiliteit te verhogen door de uitbouw van de retailactiviteiten.

 

We zijn lokaal ingebed zodat we overal de juiste oplossingen kunnen aanbieden

In de kernlanden willen we duurzame klantrelaties met de lokale particulieren, kmo’s en midcaps opbouwen en verdiepen. Local responsiveness is daarbij erg belangrijk voor ons. Dat houdt in dat we die lokale klanten beter begrijpen, alert zijn voor signalen en er proactief op inspelen, en producten en diensten op maat van die lokale behoeften aanbieden. Het betekent ook dat we focussen op duurzame ontwikkeling van die markten en gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.