Onze financiële prestaties


 

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen per einde periode, 
in miljoenen euro 
2015 2016 2017 2018  2019    
Balanstotaal 252 356 275 200 292 342 283 808 290 735
Leningen en voorschotten aan cliënten 127 721 132 855 140 999 147 052 155 816
Effecten (eigenvermogensinstrumenten
en schuldinstrumenten)
72 623 73 262 67 743 62 708 65 633
Deposito's van cliënten en schuldpapier 161 542 177 421 193 708 194 291 203 369
Bruto technische voorzieningen en schulden
m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen
31 919 32 310 32 193 31 273 32 170
Totaal eigen vermogen 15 811 17 357 18 803 19 633 20 365
Risicogewogen activa, groep (Basel II,
sinds 2013 Basel III)
89 067 87 782 92 410 94 875 99 071
 
Resultaten, in miljoenen euro  2015 2016 2017 2018 2019
Totale opbrengsten 7 148 7 211 7 700 7 512 7 629
Exploitatiekosten -3 890 -3 948 -4 074 -4 234 -4 303
Bijzondere waardeverminderingen -747 -201 30 17 -217
Resultaat na belasting, groepsaandeel 2 639 2 427 2575 2 570 2 489
     België 1 564 1 432 1 575 1 450 1 344
     Tsjechië 542 596 702 654 789
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) 245 428 444 533 379
    Groepscenter 287 -29 -146 -67 -23
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 3.80 5.68 6.03 5.98 5.85
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 3.80 5.68 6.03 5.98 5.85
 
KBC-aandeel  2015 2016 2017 2018     2019   
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 418 087 418 372 418 598 416 156 416 395
Eigen vermogen van de aandeelhouders
per aandeel, per einde periode, in euro
34.5 38.1 41.6 41.4 45.3
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 56.8 51.0 66.5 67.4 60.8
Slotkoers boekjaar, in euro 57.7 58.8 71.1 56.7 67.1
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 24.1 24.6 29.8 23.6 27.9
 
Ratio's  2015 2016 2017 2018 2019
Rendement op eigen vermogen 22% 18% 17% 16% 14%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 55% 55% 54% 57.5% 57.9%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 91% 93% 88% 88% 90%
Kredietverliesratio, groep 0.23% 0.09% -0.06% -0.04% 0.12%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 14.9% 15.8% 16.3% 16% 17.1%
Net stable funding ratio (NSFR) 121% 125% 134% 136% 136%
Liquidity coverage ratio (LCR) 127% 139% 139% 139% 138%

Newswires

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR

Last update: 30-03-2020

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.