Historiek van de KBC-groep

1998:
 • Fusie van twee Belgische banken (Kredietbank en CERA Bank) en één Belgische verzekeringsmaatschappij (ABB) leidt tot de creatie van KBC Bankverzekeringsholding
 • Start van een uniek bankverzekeringsmodel in België
1999:
 • Start van de Centraal- en Oost-Europese expansiepolitiek van de groep, met de overname van ČSOB (in Tsjechië en Slowakije)
2000-2005:
 • Verdere uitbouw van de bankverzekeringsposities van de groep in Centraal- en Oost-Europa, via overnames van banken en verzekeraars in Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. De groep verwerft hierdoor een top 3-positie in de Centraal- en Oost-Europese financiële sector
 • Geleidelijke invoering van het bankverzekeringsmodel op de thuismarkten in Centraal- en Oost-Europa
2005:
 • Fusie van KBC Bankverzekeringsholding en haar moedermaatschappij, Almanij, tot KBC Groep NV. Hierdoor wordt de groep verrijkt met onder meer een netwerk van Europese vermogensbanken
2006-2008:
 • Uitbreiding van de Centraal- en Oost-Europese aanwezigheid via overnames in Bulgarije, Roemenië en Servië
 • Verwerving van een aanwezigheid op de Russische bankenmarkt
 • Add-on acquisities en greenfields in verschillende landen
 • Kapitaal- en garantieverrichtingen met de overheid (in 2008 en 2009)
2009:
 • Vernieuwing van de strategie, met focus op de thuismakten in België en 5 landen in Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen en Bulgarije)
2010:
 • Start van het desinvesteringsprogramma
2011-2013:
 • Aanpassing aan het strategisch plan (met onder meer geplande verkoop aanwezigheid in Polen)
 • Verdere uitvoering desinvesteringsprogramma
2014:
 • Desinvesteringsprogramma voltooid
 • Aangepaste strategie en doelstellingen bekendgemaakt op een Investor Day
2015:
 • KBC betaalt voor het jaareinde alle resterende overheidssteun terug
2016:
 • Update van de duurzaamheidsstrategie
2017:
 • Overname van UBB en Interlease in Bulgarije
2019: 
 • Overname resterend deel in CMSS in Tsjechië
2020:
 • KBC schakelt versnelling hoger in digitale transformatie en klantenbeleving met de geactualiseerde strategie “Differently, the next level”
 • Overname van OTP Banka Slovensko in Slowakije
2021:
 • Overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings- en levensverzekeringsactiviteiten van NN. 
 • Akkoord over de verkoop van nagenoeg de volledige portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland en overeenkomst over de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en de depositoportefeuille van KBC Bank Ireland. Finalisatie van beide nog lopende  transacties zal uiteindelijk leiden tot de terugtrekking van KBC uit de Ierse markt.
2022:
 • Overname van Raiffeisenbank (Bulgaria) in Bulgarije
2023:
 • Afronding verkoop KBC Bank Ireland
 • Fusie Raiffeisenbank (Bulgaria) en UBB

Last update: 30-06-2023