Lidstaat van herkomst

Voor KBC Groep is België de lidstaat van herkomst in het kader van artikel 10, §3, 2° van de Wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het Financieel Toezicht. Dit  moet openbaar gemaakt worden uit hoofde van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de verplichtingen van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.