Consumentenbescherming en gegevensbescherming

De cel Consumenten- en Gegevensbescherming werd eind 2013 opgericht als een aparte entiteit binnen de dienst Compliance Groep. De nieuwe complianceregels garanderen een consistent niveau van consumentenbescherming in verschillende domeinen (zoals hypothecaire kredieten, consumentenkredieten en verzekeringen). De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming implementeert gedetailleerde beleidslijnen om toe te zien op de bescherming van gegevens en de verwerking van werknemers- en klantengegevens.

We zorgen in deze domeinen voor permanente monitoring en training.