Audit

We auditeren de risico's van ons duurzaamheidsbeleid via verschillende kanalen.

Audit van operationele risico's:

Verschillende risico's verbonden met ons duurzaamheidsbeleid werden geïntegreerd in bouwstenen voor het beheer van operationele risico's (Group Key Controls (GKCs) and Zero Tolerances).

Directe audit:

Voor het auditen van het duurzaamheidsbeleid worden de gerelateerde risico’s – samen met alle andere – opgenomen in de jaarlijkse auditplanningsronde. Bij het uitwerken van de scope en de focus van een concrete auditopdracht wordt er dan met de relevante risico’s – inclusief risico’s geïdentificeerd in de GKC’s, het Nultolerantiebeleid en het duurzaamheidsbeleid – rekening gehouden op basis van een risico-inschatting.

Externe audits:

Het milieuzorgsysteem van KBC België