Antiwitwasbeleid (AML)

Vanwege de crisis in Oekraïne werden de Europese en Amerikaanse embargomaatregelen tegen Rusland sterk opgevoerd en de controles zijn fors toegenomen. Daarnaast zijn ook andere AML-controleactiviteiten duidelijk toegenomen in 2014.

De Antiwitwascel treedt op als een competentiecentrum op groepsniveau voor de ‘Know your Customer’-vereisten (klantidentificatie) van die wetgeving. De Antiwitwascel is ook verantwoordelijk voor het implementeren van embargomaatregelen opgelegd door bv. de EU en de VS en ter voorkoming van fiscale fraude. In die context hebben we de volgende initiatieven genomen in verband met FATCA en CRS:

  • FATCA: de 'US Foreign Account Tax Compliance Act' (FATCA) is bedoeld om belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers te bestrijden. De wet verplicht buitenlandse financiële instellingen om uitgebreide informatie te geven over bepaalde Amerikaanse burgers en bedrijven (US persons) aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Om aan de voorschriften van de wet te beantwoorden, heeft de Antiwitwascel van Compliance Groep een nieuwe Groepscomplianceregel over FATCA opgesteld. Alle KBC-entiteiten waarvoor FATCA geldt (dochterondernemingen en kantoren), zijn geregistreerd op de portaalsite van de Amerikaanse belastingdienst, waardoor ze als FATCA-conforme financiële instellingen worden aangemerkt.
  • CRS (Common Reporting Standard): de gemeenschappelijke rapporteringsnorm van de OESO. In de lijn van FATCA en het wereldwijde streven naar meer internationale fiscale transparantie heeft de Europese Raad in december 2014 een richtlijn goedgekeurd om lidstaten te helpen bij de bestrijding van belastingontduiking. Volgens die richtlijn behoren rente, dividenden, bruto-opbrengsten uit de verkoop van financiële activa en andere inkomsten, evenals rekeningsaldi tot de informatie die automatisch moet worden uitgewisseld.