KBC Economics

De publicaties van KBC Economics over verschillende macro-economische thema's en opinies zijn gebundeld op een aparte website om het publiek te informeren over de laatste trends in de economie en de markten.

Inzichten uit nieuw onderzoek van het internationale team van KBC economen worden dagelijks op de website ter beschikking gesteld.

Onze economen selecteren bovendien telkens een aantal actuele thema’s die kwaliteitsvol worden uitgediept. Alle economische publicaties van KBC Groep zijn op deze website terug te vinden, in het Nederlands, Frans en Engels.

Surf verder naar www.kbceconomics.be