België

België

Economische update - april 2021

Voorbarig optimisme

De jongste cijfers over de Belgische economie gaven reden tot optimisme. Na de verdere verbetering die in maart werd opgetekend, kwam het vertrouwen bij consumenten en ondernemingen terug op een hoger niveau te liggen dan vóór het uitbreken van de pandemische crisis. Daarnaast is ook het effectief geleden omzetverlies van de Belgische ondernemingen volgens de meest recente enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG) opnieuw licht gedaald. De omzetverbetering was het grootst bij de niet-medische contactberoepen, die hun activiteiten mochten hervatten (kappers op 13 februari en de meeste andere op 1 maart). Intussen blijft de arbeidsmarkt veerkrachtig ondanks de grote economische gevolgen van de gezondheidscrisis: in januari en februari bedroeg de Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad respectievelijk 5,6% en 5,7%, komende van 5,8% in december. 

We moeten evenwel voorzichtig zijn bij het interpreteren van deze positieve cijfers. De enquêtes van maart werden immers uitgevoerd vóór de aankondiging van nieuwe lockdownmaatregelen naar aanleiding van de stijgende besmettingscijfers (niet-medische contactberoepen zijn sinds 24 maart opnieuw gesloten en shoppen in niet-essentiële winkels gebeurt verplicht op afspraak). De enquêtes weerspiegelen dus niet de laatste dynamiek van de pandemie en zullen in april wellicht opnieuw verslechteren. Bovendien zijn de omzetvooruitzichten van de door de ERMG bevraagde ondernemingen voor 2021 en 2022 wat verslechterd, waarschijnlijk omdat de pandemische crisis langer aansleept dan verwacht. Wat de arbeidsmarkt betreft, mogen we de nog erg veel tijdelijk werklozen niet vergeten. In februari waren dat er nog zo’n 400.000 (exclusief degenen die met slechte weersomstandigheden te maken hebben). Dat komt neer op meer dan één op de tien werkenden in de private sector. Een deel daarvan dreigt alsnog in de effectieve werkloosheid te belanden.

Zoals verwacht liep de dynamiek van de Belgische uitvoer bij het begin van het jaar fel terug (zie figuur BE1). De verslechtering inzake buitenlandse handel is deels toe te schrijven aan het omkeren van het voorraadopbouweffect dat in het VK plaatsvond in aanloop naar de brexit-deadline van 31 december. Dat effect heeft de Belgische uitvoer richting het VK in het laatste kwartaal van 2020 extra gestimuleerd. Waarschijnlijk was de bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei in het eerste kwartaal negatief, wat de kwartaalgroei van het reële bbp zal hebben gedrukt. Aangezien (een deel van) de beperkingen in verband met covid-19 nog wel enige tijd van kracht zullen blijven, gaan wij er nog altijd van uit dat het herstel van de binnenlandse vraag tot ten minste midden dit jaar gematigd zal blijven. Bijgevolg handhaven we onze vooruitzichten voor de Belgische reële bbp-groei in 2021 en 2022 op respectievelijk 4,0% en 4,1%. Ook onze inflatievooruitzichten zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorige maand. In lijn met de verwachting liep de geharmoniseerde inflatie in maart fors op tot 1,6%, van 0,3% in februari, een gevolg van de sterke jaarstijging van de olieprijzen.

Zachte landing van de woningmarkt

De Belgische woningprijzen, gebaseerd op geharmoniseerde Eurostat-cijfers, stegen in het vierde kwartaal van 2020 met een sterker dan verwachte 5,7% jaar-op-jaar. Dat resulteerde in een gemiddelde prijsstijging van 4,2% voor heel 2020, wat hoger is dan de 4,0% die in 2019 werd opgetekend (zie figuur BE2). Het cijfer voor 2020 ligt wel aanzienlijk lager dan dat eerder door de Federatie van het Belgisch Notariaat werd gepubliceerd (+5,8%, een transactiegewogen gemiddelde prijsstijging van huizen en appartementen). Het verschil tussen beide wordt verklaard door verschillende definities. De woningprijsindex van Eurostat meet de prijsevolutie in de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte goed ongewijzigd blijven. In tegenstelling tot de cijfers van de Federatie van het Notariaat meet de index dus de zuivere prijsontwikkeling zonder inmenging van kwalitatieve veranderingen. De Federatie van het Notariaat kwam onlangs met een eerste raming van de prijswijzing in het eerste kwartaal van 2021. Het cijfer (+2,0% jaar-op-jaar) geeft aan dat de prijsdynamiek duidelijk aan het vertragen is. Een zachte landing van de Belgische woningmarkt in 2021-2022 blijft ons basisscenario. Maar omdat de markt toch wat beter blijft presteren dan we hadden verwacht, hebben we de verwachting voor de woningprijzen in 2021 gewijzigd naar +1,0%, komende van -1,0% in ons scenario van vorige maand.

Economische voorspellingen

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2020 2021 2022
Particuliere consumptie -8,7 3,8 5,5
Overheidsconsumptie -0,9 0,8 2,3
Investeringen in vaste activa -7,8 8,5 3,2

Bedrijfsinvesteringen

-8,2 6,6 4,8

Overheidsinvesteringen

-4,6 11,0 2,4

Investeringen in woongebouwen

-8,1 5,7 2,4
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) -6,7 4,2 4,2
Voorraadwijziging (groeibijdrage) 0,8 0,0 0,0
Uitvoer van goederen en diensten -5,7 11,4 10,0
Invoer van goederen en diensten -5,1 11,1 10,2
       
Bruto binnenlands product (bbp) -6,3 4,0 4,1
       
Beschikbaar gezinsinkomen 0,5 0,7 1,7
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 20,9 18,4 15,4

Evenwichtsindicatoren

  2020 2021 2022
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

0,4 1,8 1,5

Gezondheidsindex (nationale CPI)

1,0 1,3 1,5
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

-22,3 -60,0 95,0

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

5,8 7,2 6,9
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-9,4 -7,2 -6,6

Overheidsschuld

114,1 116,6 117,2
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 0,1 0,4 -1,0
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 4,2 1,0 1,5

Andere voorspellingen

Wereld

Ierland

Centraal- en Oost-Europa

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.