Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

De markten: kort op de bal

Hongaarse forint als kompas?

De Hongaarse centrale bank (MNB) heeft de eerste fase van haar normalisatieproces afgerond. Ze bouwde een uitzonderlijke depositorente (18%), bedoeld om de val van de Hongaarse forint vorig jaar af te remmen, succesvol af tot de officiële (inflatie bestrijdende) beleidsrente van 13%. Sinds mei knipte de MNB de depositorente maandelijks met 100 bpn. Vanaf nu schakelt de MNB over op een meer traditioneel rentebeleid met een corridor van 100 basispunten rond de basisrente (depositorente 12% van 12.5%; penaliserende ontleningsrente 14% van 16.5%).

De hamvraag luidt of de MNB vanaf volgende maand net als de Poolse centrale bank haar basisrente zal verlagen of niet. Vicegouverneur Virag zei op de persconferentie achteraf dat eventuele renteverlagingen in ieder geval niet op automatische piloot zullen verlopen zoals de voorbije maanden het geval was met de uitzonderlijke depositorente. Volgens de beleidsverklaring wil de MNB het beleid voldoende restrictief houden en voorzichtig te werk gaan met verdere renteverlagingen. Hongaarse inflatie daalt (16.4% in augustus), maar risico’s rond de nieuwe inflatieprognoses blijven opwaarts gericht (stijgende olieprijzen, kerninflatie zakt trager dan gehoopt). De MNB verwacht jaarlijkse inflatie van 17.6-18.1% dit jaar, 4-6% volgend jaar en 2.5-3.5% in 2025.

We vermoeden dat de MNB bewust iets agressievere taal gebruikt om te vermijden dat ze haar net begraven noodrente opnieuw moet introduceren om de bodem onder de forint te bewaken. Hongaarse inflatie valt richting jaareinde immers fors terug tot 7-8% volgens de centrale bank wat de reële beleidsrente (zeer) snel (zeer) positief zal maken. Opwaartse inflatierisico’s liggen ook in de balans met neerwaartse groeirisico’s. Nieuwe prognoses schatten Hongaarse groei in op -0.5-0.5% voor dit jaar en 3-4% in 2024 en 2025. In die context vermoeden we dat de Hongaarse centrale bank de beleidsrente in oktober met 50 basispunten zal verlagen tot 12.5%. Verloopt dat zonder ongelukken en als de internationale context (risicoaversie – hogere marktvolatiliteit) het toelaat, kunnen extra stappen in november (50 basispunten) en december volgen.

De forint won gisteren aanvankelijk terrein na de beleidsverklaring maar kon die winsten moeilijk vasthouden nadat Amerikaanse beurzen tot 1.5% verloren. EUR/HUF handelt kort bij eerste weerstandsniveaus in de 390-395-zone. Een terugkeer boven 400 wordt een belemmerende factor voor de versoepelingsintenties van de MNB.

EUR/HUF nabij eerste weerstandszoen (390-395)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht