Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

De markten: kort op de bal

Zloty blijft goed ondersteund

De Poolse centrale bank (NBP) hield haar beleidsrente gisteren zoals verwacht onveranderd op 5.75%. Die beslissing werd deze maand ondersteund door nieuwe vooruitzichten. De NBP ziet een voorzichtig economisch herstel dat onder meer wordt gedragen door betere consumptie. De activiteit in de industrie en de bouw blijft wel eerder zwak. De NBP stelde de vork voor de verwachte economische groei voor de dit en de volgende twee jaar lichtjes neerwaarts bij vergeleken met de vorig projectie in maart (middelpunt 2024 3.0% van 3.5%; 3.8% van 4.2% in 2025 en 3.1% van 3.3% in 2026). De inflatieprojectie voor dit en volgend jaar werd dan weer opwaarts bijgesteld (3.7% van 3.55% dit jaar; 5.25% van 3.6%). Vooral de afschaffing door de regering van een plafond op energieprijzen en het afbouwen van andere prijsregulaties die werden ingesteld ten tijde van de pandemie zorgt ervoor dat de inflatie de komende kwartalen terug aantrekt (was slechts 2.6% in juni) en opnieuw wegloopt van de 2.5%-inflatiedoelstelling van de NBP. Ook de forse loongroei, vooral in de openbare sector, kan binnenlandse vraag en daarmee ook de prijsdruk bestendigen. Aan het einde van de beleidshorizon (2026) koelt de prijsdruk weer af (2.7% van 2.9%).

Hoewel inflatie op het einde van de beleidshorizon geleidelijk terugkeert richting doelstelling is het voor de NBP nu niet aan de orde om de rente al (verder) te verlagen, ook omdat de impact van de doorgevoerde prijsverhogingen op de inflatieverwachtingen onzeker blijft. De NBP toont zich wel tevreden met matigende impact van de zloty op de inflatie.

Voorzitter Glapinski licht straks de beslissing toe op een persconferentie. De opwaartse bijstelling van het verwachte inflatiepad bevestigt hem zo goed als zeker in zijn visie (en van de meerderheid van het beleidscomité) dat er dit jaar geen ruimte is om het beleid te versoepelen. De NBP gaat daarmee veel trager dan andere centrale banken in de regio (CNB, MNB), dan de ECB en waarschijnlijk ook de Fed. Zeker in een context waar het algemeen risicosentiment constructief blijft, liggen de (rente)kaarten nog steeds niet slecht voor de zloty. In zo’n scenario (algemeen soepelere monetaire condities in het licht van Fed-renteverlagingen vanaf september) kan de zloty opnieuw versterken richting het EUR/PLN jaardieptepunt van 4.25.

Figuur - EUR/PLN: Poolse zloty blijft genieten van riante rentesteun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken