Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

De markten: kort op de bal

Arbeidsmarkt wint aan soortelijk gewicht

Voorlopig geen baanbrekende nieuwe inzichten over het kortetermijn rentepad van de ECB en de Fed vanuit het ECB-symposium in het Portugese Sintra. Zowel de ECB als de Fed kijken tot nader bericht de kat uit de boom. EMU-inflatiecijfers gisteren illustreerden het nog steeds ambigue inflatieverhaal voor de ECB. De algemene inflatie koelde in juni af tot 0.2% M/M en 2.5% J/J. Voor de kern- (2.9% J/J) en zeker de diensteninflatie (0.6% M/M, 4.1% J/J) verloopt het proces te traag. De conclusie van de meeste ECB-gouverneurs blijft dat er ruimte is om het restrictieve beleid geleidelijk af te bouwen maar dat dit moet worden geflankeerd door een verderzetting van de verwachte/verhoopte inflatieafkoeling. De ECB vergadering van 18 juli komt te vroeg om al een nieuwe stap te zetten. September en december blijven een plausibel scenario, al is dit nog niet volledig verdisconteerd in de markt.

Gisteren vervoegde ook Fed-voorzitter Powell de discussies in Sintra. Ook hij volgt nog steeds het pad van de voorzichtigheid. De inflatiecijfers van april en zeker mei (PCE deflator 0.0% en 2.6% in mei) zijn bemoedigend en geven aan dat de VS zich op het pad van de desinflatie begeeft. Maar de Fed wil meer zekerheid dat ze de onderliggende determinanten van de inflatie goed inschat. Op een vraag waar hij ‘van wakker ligt’ antwoordde Powell dat Fed wordt geconfronteerd met de moeilijke balans tussen enerzijds het verder beteugelen van de inflatie maar anderzijds wil voorkomen dat de werkloosheid te fors oploopt. In lijn met een aantal regionale gouverneurs vorig week geeft dus ook de Fed-voorzitter aan dat, nu de inflatie geleidelijk afkoelt, eventueel zwakkere arbeidsmarktdata meer gewicht krijgen in de beslissingsbalans van de Fed. De eerste ‘reality check’ in dit verband krijgen we vandaag en vrijdag. Straks staat het private arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP op de agenda. In het ISM-rapport uit de dienstensector kijken we naast de algemene activiteits- en prijsontwikkeling ook uit naar de arbeidsmarktcomponent. De payrolls vrijdag blijven cruciaal. Na nog maar eens een opwaartse verrassing vorige maand, verwacht de markt een afkoeling van de tewerkstellingsgroei van 272K vorige maand tot 190k in juni. Een significante ‘undershoot’ (< 150k) duwt na de recente Fed-commentaren de markt mogelijk verder in de richting van een eerste renteverlaging in september. Op dit ogenblik is 70% van zo’n eerste stap in september verdisconteerd. De markt schat de kans op een twee stap in december in op ongeveer 80%.

Vorige en begin deze week werd de Amerikaanse rentecurve steiler door een stijging  van de lange rentes omwille van vrees voor fiscale ontsporing. In geval van een soft arbeidsmarktrapport kan ook het korte eind bijdragen aan een minder inverse/meer normale rentecurve. 4.70% blijft een belangrijk kantelpunt voor de Amerikaanse 2-j rente.  

Figuur - Amerikaanse 2-j rente: payrolls mogelijk breekpunt voor de 4.70% steunzone?  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken