vlagecYuan
vlagecYuan

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

De markten: kort op de bal

Van het goede te veel? PBOC grijpt in.

De Chinese 10-j rente zette eind vorige week een historisch dieptepunt op 2.21%. In zekere zin is dat niet onlogisch. Post-corona krijgt het land de motor van de economische vraag moeilijk terug aan de praat. Dat zorgt ook voor een te lage inflatie (CPI 0.3% j/j in mei). In die context houdt de Chinese centrale Bank (PBOC) het monetair beleid soepel. Het moet ook helpenvoorkomen dat er geen verdere ongelukken gebeuren in de tanende vastgoedsector. Iedereen blij met een lage lange rente, zou je verwachten. Die komt er nota bene zonder een kunstgreep van kwantitatief monetair beleid zoals dat in veel andere landen de voorbije jaren het geval was.

Het sluimerde al enige tijd, maar gisteren werd het helemaal duidelijk. ‘Trop is te veel’ voor de PBOC. Zoals vaak in China moet de bank de impact van soepel beleid/monetaire condities afzetten tegen de risico’s van financiële stabiliteit. Vooreerst zijn de extreem lage rentes mogelijk uiting van het feit dat de markten niet echt veel vertrouwen hebben in de relancepolitiek van de Chinese overheid. Dat is niet echt wat de Chinese autoriteiten willen. De PBOC vreest echter vooral dat de obligatierally die al sinds eind 2020 aan gang is en sinds vorig jaar nog versnelde stilaan een zeepbel dreigt te worden die de kiemen draagt van een op termijn ongecontroleerde terugval. Het laatste wat de China nodig heeft in termen van financiële stabiliteit/financieel vertrouwen is dat er naast een ‘vastgoedcrash’ ook een crisis ontstaat in de markt van veilig gewaande overheidsobligaties. De PBOC kondigde gisteren aan dat ze obligaties van marktpartijen gaat ontlenen. Die kan ze indien nodig verkopen om markt te stabiliseren en een bodem te leggen onder de lange rentes.

Het is niet de eerste keer dat de Chinese centrale bank probeert om marktstabiliteit te verzekeren. Zo probeert ze al een hele tijd te voorkomen dat een soepel monetair beleid de yuan al te fors laat verzwakken. Het blijft een poging van de ‘de kool en de geit’ sparen. Ook het geval van het stabiliseren van de obligatiemarkt is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de verkoop van obligaties in de markt de algemene monetaire condities/liquiditeit in het financieel systeem zal beïnvloeden. Hoe dan ook, in eerste instantie pikte de markt het signaal alvast op. De 10-j steeg gisteren een 3-tal basispunten. 
 

Figuur - Chinese 10-j rente: PBOC probeert obligatiezeepbel te voorkomen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken

Amerikaanse langetermijnrentes schieten uit de startblokken