Amerikaanse jobtrein dendert verder

De markten: kort op de bal

Rentes veren op, winst voor de dollar blijft beperkt

De Amerikaanse arbeidsmarkt loopt als een tierelier en daar is voorlopig niets aan te doen, zelfs niet 500 bpn aan renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. In april kwamen er zo’n 253k nieuwe betrekkingen bij. Een pak meer dan de 185k die in de wandelgangen circuleerde. Het cijfer voor de vorige twee maanden werd wel flink neerwaarts herzien, met 149k, maar dat is ondertussen al oud nieuws. Zoals gewoonlijk steekt de dienstensector de meeste pluimen op z’n hoed (+197k). Privéonderwijs en de gezondheidssector (+77k), de vrijetijdssector (+31k) en de professionele dienstverlening (+43k) wierven het meest aan. In de goederensector deden de bouw (+15k) en maakindustrie (+11k) hun duit in het zakje. De werkloosheidsgraad evenaarde onverwachts een 55-jarig diepterecord van 3.4% en de participatiegraad stabiliseerde op 62.6%. De bijzonder krappe arbeidsmarkt zet opwaartse druk op de lonen. Die groeiden in april met 0.5% m/m, meer dan de 0.3% verwacht. Op jaarbasis versnelt de loonstijging weer lichtjes tot 4.4%.

De sterke arbeidsdata komen twee dagen nadat de Fed de facto een pauze in haar monetaire verstrakkingscyclus inlaste. Powell en co zetten een stapje terug en willen de impact van het eerder geleverde werk en van de regionale bankencrisis op de kredietverlening, economie en uiteindelijk inflatie analyseren. De referentieperiode van de tewerkstellingsbevraging loopt van 13 maart tot en met 12 april. Het betekent dat corporate America voorlopig goed standhoudt te midden alle bankenheisa. De komende weken zullen aantonen of de Fed op vandaag al dan niet té voorzichtig is (geweest). De Amerikaanse geldmarkt prijst niet meteen bijkomende renteverhogingen maar gaat uit van een iets minder agressieve neergaande rentecyclus vanaf de tweede jaarhelft. Rentes stijgen tussen 6.1 en 8.4 bpn met het korte eind van de curve aan de leiding. De dollar wint wat terrein maar blijft in de technische gevarenzone. EUR/USD gaat het weekend voorlopig net beneden 1.10 in. De handelsgewogen DXY veert op richting 101.65.

Handelsgewogen USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting