Turkse centrale bank verlaagt rente voor een laatste keer

De markten: kort op de bal

Lira nadert opnieuw historische dieptepunt tegen euro

Het is altijd even aanpassen bij het lezen van het communiqué na de rentebeslissing van de Turkse centrale bank (CBRT), vergeleken met de verhaallijn van andere centrale bankiers. De CBRT verlaagde gisteren zoals verwacht de beleidsrente van 10.5% tot 9.0%. De Bank geeft aan dat dit het einde betekent van de neerwaartse rentecyclus die startte in augustus toen de beleidsrente nog 14% bedroeg. De renteverlaging is alvast niet ingegeven door een daling van de inflatie. Die steeg ondertussen onverminderd voort tot 85.51% voor de algemene inflatie en 70.45% voor de kerninflatie. De reële rente is daardoor tot een historisch dieptepunt gevallen. Door de versoepelingscyclus geeft de CBRT toe aan de vraag van de regering Erdogan om de rente te verlagen naar ‘single digit’ niveau. De Turkse president houdt nog steeds vast aan de visie dat een hogere rente de inflatie niet afremt maar versnelt.

De CBRT zegt nog steeds om er op termijn naar te streven om de inflatie terug te brengen naar 5%. Opvallend is alvast dat het niveau van actuele inflatie zelfs niet wordt vermeld in perscommuniqué naar aanleiding van de rentebeslissing. De CBRT ziet nog steeds vooral externe factoren zoals hogere voedsel- en energieprijzen als de belangrijkste oorzaak voor de hoge inflatie. Daarnaast zegt de centrale bank dat het land vooral inzet op structurele factoren die de productie en tewerkstelling moeten ondersteunen. Het monetaire beleid moet bijdragen aan dit groei/aanbod-ondersteunend beleid door bijvoorbeeld blijvende steun te geven aan investeringen. De bank hoopt ook dat een herstel van het toerisme zal bijdrage tot een verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans. Dat moet de druk op de munt temperen. Inzake het CBRT beleid, zegt de bank dat ze zal blijven inzetten op alternatieve maatregelen die onder meer de ‘Liraization’ moeten versterken. In de praktijk gaat het hier om een complex geheel aan maatregelen die moeten voorkomen dat binnenlandse ingezetenen hun lira inruilen voor harde valuta om de ontwaarding van de munt te ontwijken. 

Over de periode augustus tot midden november kon de lira de schade goed beperken, al verloor de Turkse munt recent opnieuw terrein (tegen de euro) waardoor het historisch dieptepunt opnieuw in het vizier komt. Ook de bewegingen tegenover de dollar waren recent opvallend beperkt. De alternatieve maatregelen van de regering om de Liraization te ondersteunen zijn dus blijkbaar niet helemaal zonder effect. Toch blijven de economische fundamenten van het land uiterst precair. De lage reële rente maakt de munt zeer onaantrekkelijk (voor externe) investeerders. Bovendien is het zeer de vraag of de combinatie van een stimulerend fiscaal en monetair beleid voor de verbetering van de externe positie (en dus ook van de deviezenreserves) kan zorgen waar de centrale bank op hoopt. Voorlopig is er weinig wat wijst dat de economische fundamenten voor de lira in de voorzienbare toekomst zullen verbeteren. Alternatieve, liquiditeitscontrolerende maatregelen en FX interventies (ondanks beperkte reserves) zullen nog een hele tijd centraal staan om de druk op de lira te temperen. 

Figuur - EUR/TRY: alternatieve maatregelen remmen val de lira af, maar ook niet meer dan dat.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

BoJ blijft warm en koud blazen

BoJ blijft warm en koud blazen

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling