Tsjechië: eindelijk (een beetje) goed nieuws van het inflatiefront

De markten: kort op de bal

Tsjechische rentecyclus op een kantelpunt?

We leerden de voorbije periode om met weinig tevreden te zijn als het over een eventuele daling van de inflatie gaat. Dat is ook het geval in Tsjechië. De inflatie ‘vertraagde’ er in augustus tot 0.4% m/m en ‘slechts’ 17.2% j/j, te vergelijken met 17.5% j/j in juli en een verwachte stijging tot 17.7%. De daling kwam vooral op conto van een terugval in de prijzen voor brandstoffen annex transportkosten. Op een meer algemeen niveau stegen de prijzen voor goederen nog steeds met 0.2% op maandbasis. Diensteninflatie klokte zelfs opnieuw af op 0.8% m/m. Zeker wat de onderliggende prijsdynamiek betreft is het inflatiespook dus zeker nog niet bedwongen. Toch verwelkomde de CNB het rapport als goed nieuws. De piek in inflatie ligt waarschijnlijk iets lager dan de 20%+ die de CNB voor deze herfst vreesde in haar laatste inflatievooruitzichten (augustus).

De samenstelling van het beleidscomité van de CNB is sinds begin augustus grondig gewijzigd. Onder de nieuwe voorzitter Michl hebben de ‘duiven’ het ondertussen voor het zeggen. Eerder in de cyclus was de CNB één van de voorvechters in de anti-inflatiecampagne. De beleidsrente bedraagt er ondertussen 7.0%. Kamp Michl gaf al eerder aan dat ze eventuele bijkomende renteverhogingen tot een minimum wilden beperken. De markt concludeerde gisteren dat de kortetermijn inflatiedynamiek ‘de case’ van Michl en co versterkte. De tweejaar swaprente dook meer dan 30 bpn lager. De markt houdt er nu ernstig rekening mee dat zelfs een laatste renteverhoging met 25 bpn er mogelijk niet meer komt. Voor de tweede helft van volgend jaar ziet de markt stillaan kansen op een renteverlaging. De ‘lagere’ inflatie is uiteraard goed nieuws voor de softe aanpak van de CNB. Het is echter niet de eerste keer in deze cyclus dat de centrale bankiers in Tsjechië (en elders in de CE-regio) dachten/hopen dat de piek in inflatie en daardoor ook in de rentecyclus stilaan bereikt zou zijn. Eén zwaluw…

Hoe dan ook. De beweging bleef niet beperkt tot Tsjechië. Ook de Hongaarse en de Poolse 2-j swap daalden respectievelijk 50 bpn en 17 bpn. De reactie op de wisselmarkt was al bij al zeer beperkt, eigenlijk voorzichtig, gezien het algemene risk-on risicoklimaat gisteren. Het lot van de Tsjechische kroon wordt in eerste instantie nog steeds bepaald door de wisselkoersinterventies van de CNB. De zloty (EUR/PLN 3.695) en de forint EUR/HUF (397) lieten de cyclische dieptepunten achter zich, maar het is duidelijk dat een eventueel afnemend perspectief op rentesteun zal moeten samengaan met een volgehouden daling van de inflatie. Die laatste staat nog steeds in de voorwaardelijke wijs.

We zouden voorlopig ook niet te veel parallellen trekken tussen gisteren in Centraal Europa en de EMU. De CE centrale banken hebben de beleidsrentes optrokken tot een niveau dat waarschijnlijk aanzienlijk boven de neutrale rente ligt. In de EMU (ECB deposito rente op 0.75%) zijn we daar nog lang niet. 

Figuur - ‘Lager-dan-verwachte’ Tsjechische inflatie stuurt regionale rentes (2-j swap) lager

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse economie op zoek naar een bodem

Zweedse economie op zoek naar een bodem

RBNZ verhoogt de rente niet.

RBNZ verhoogt de rente niet.

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Japanse inflatie blijft op/boven BOJ-inflatiedoelstelling

Divergentie tussen Amerikaanse en Europese inflatiedynamiek?

Divergentie tussen Amerikaanse en Europese inflatiedynamiek?