Renteverhoging in Polen kleiner dan verwacht

De markten: kort op de bal

Zloty stabiel dankzij gunstig risicosentiment

De Poolse centrale bank trok gisteren de rente op met 50 bpn, tot 6,5%. Dat was minder dan de 75 bpn op de twee voorgaande beleidsvergaderingen en die analisten verwachtten. Markten hoopten eveneens op meer daadkracht. De zloty verloor onmiddellijk na de beslissing terrein tot voorbij EUR/PLN 4,80. Dat was het zwakste sinds de Russische invasie en een evenaring van de niveaus gezien in de naweeën van de financiële crisis in 2008-2009. De Poolse munt recupereerde nadien wat van de dagverliezen dankzij het optimistisch beursklimaat. EUR/PLN sloot aan 4,78. Poolse swaprentes kelderen kortstondig met meer dan 30 bpn. Het korte eind hield uiteindelijk vast aan verliezen van om en bij 8 bpn.

Inflatie blijft de grote boosdoener. Dure grondstoffen (energie, landbouw), de oorlog in Oekraïne en ontwrichte aanvoerlijnen in combinatie met sterke binnenlandse vraag en stijgende lonen deed de prijzen in juni oplopen tot 15,6%. En inflatie zal waarschijnlijk niet snel (genoeg) dalen. Nieuwe voorspellingen gaan uit van een gemiddelde jaarinflatie van 13,2-15,4% dit jaar, een stevige opwaartse herziening van de 9,3-12,2% die de NBP verwachtte in maart. Voor 2023 voorziet ze een al even forse 9,8-15,1% (vs. 7-11% in maart) om in 2024 voort af te koelen richting 2,2-6% (vs. 2,8-5,7%). De doelstelling bedraagt 2,5% met een toegelaten afwijking van +/- 1 ppt.

De NBP trok in sneltempo de rente op. Sinds oktober vorig jaar tot nu verstrakte ze het beleid al met 640 bpn. Dit, samen met de snel verslechterende globale/Europese economische context, laat wel sporen na op de groei. Voor dit jaar valt de schade nog mee (3,9-5,5%). Vooral 2023 werd scherp neerwaarts bijgesteld tot 0,2-2,3%. Het zijn die povere vooruitzichten die allicht hebben geleid tot de vertraging van de monetaire verstrakking. De NBP behoudt de optie om in functie van de inkomende cijfers (inflatie, groei) de rente voort te verhogen. Toch zien hier en daar analisten het einde van de cyclus nabij. Is dat terecht? Hongarije schakelde niet zo lang geleden over naar meer graduele renteverhogingen en dat viel bij de forint bijzonder slecht. De munt belandde in een neerwaartse spiraal die de centrale bank gisteren dwong tot een gigantische rentestap van 200 bpn. De Poolse geldmarkten zien alvast nog ruimte voor een beleidsrente in de richting van 8%. We kijken uit naar de tekst en uitleg door NBP-voorzitter Glapinski deze namiddag.

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!