Grondstoffen verliezen tot meer dan 25% in maand tijd

De markten: kort op de bal

Gas opvallende uitzondering

vlagecolie

De meeste grondstoffen staan onder druk. Een vat ruwe Brentolie noteerde begin vorige maand nog vlot boven $120/vat. Nu is dat iets meer dan $100 met een aanzienlijke valversnelling de laatste dagen. Koper, vaak beschouwd als de kanarie in de koolmijn, kelderde in diezelfde periode van $460/pond naar $340. Ook ijzer zette een stevige stap van zowat 20% terug. Gas is een eenzame uitzondering. Daar schoot de prijs met maar liefst 115% de lucht in.

Markten speculeren op een grote vraaguitval als gevolg van een recessie waar steeds meer investeerders voor vrezen. Een van de grootste slokoppen, China, is al een tijd lang in het sukkelstraatje. De autoriteiten stellen er alles in het werk om de groei zoveel mogelijk te stutten maar willen tegelijk een verdere, ongecontroleerde schuldopbouw vermijden. Zowel in de VS als in Europa neemt de kans op een recessie stelselmatig toe. Er is één gemeenschappelijke deler: hoge inflatie. Dat weegt op het gezinsinkomen en de bedrijfsmarges en dus op de groei. In de Verenigde Staten stelt de centrale bank (Fed) heel duidelijk dat ze die snelle prijsstijgingen wil counteren met renteverhogingen, ook al treft ze daarmee bijkomend de economie. Dat lieten de notulen (gisteren) van de laatste beleidsvergadering nog maar eens duidelijk verstaan. De markten raakten de afgelopen weken (volgens ons onterecht) minder overtuigd van de ECB in Europa. Het continent heeft bijkomende katten te geselen, zoals het verzekeren van de energiebevoorrading. Rusland levert vandaag al aanzienlijk minder gas als reactie tegen de brede waaier aan Europese/internationale sancties n.a.v. de inval in Oekraïne. Het bemoeilijkt de voorraadopbouw in de aanloop naar de donkere en koude wintermaanden. Vanaf volgende week gaat de kraan van de Nord Stream 1 pijplijn volledig dicht. Officieel omwille van werkzaamheden maar in werkelijkheid is het wellicht een tactische zet van Rusland. De geplande einddatum is 21 juli maar weinigen durven hopen dat dit effectief het geval zal zijn. Rusland heeft Europa in een tang.

Grondstoffen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!