ECB zal de rente met 25 basispunten verhogen in juli

De markten: kort op de bal

In september kan al een versnelling hoger worden geschakeld

Flag EU

ECB-voorzitster Lagarde effende het pad twee weken geleden al in een ECB-blog. Vandaag is het officieel: de ECB start haar opwaartse rentecyclus in juli. Inflatie is de grootste uitdaging voor het (monetair) beleid. Die inflatie is in belangrijke mate het gevolg van hogere energie- en voedselprijzen, een trend die nog versterkt wordt door de oorlog in Oekraïne. Toch kan de ECB niet meer voorbij aan de vaststelling dat de prijsstijgingen steeds verder om zich heen grijpen in een brede waaier van goederen en diensten. De ECB economen verhoogden in hun driemaandelijkse projecties nog maar eens het verwachte inflatietraject. Die wordt gemiddeld verwacht op 6.8% dit jaar, 3.5% volgend jaar en 2.1% in 2024 Inflatie blijft dus gedurende de hele beleidshorizon boven de 2.0% doelstelling. De kerninflatie bedraagt in 2024 naar verwachting nog steeds 2.3%. Als centrale bank kan je op basis van deze cijfers niet anders dan de rente optrekken. Tegelijk stelde de ECB de groeivooruitzichten voor dit en volgend kaar neerwaarts bij tot respectievelijk 2.8% en 2.1%. Voor 2024 werd de projectie wel opgetrokken (2.1%).Volgens deze cijfers komt er dus een groei-afkoeling maar blijft economie verder groeien in het post-coronatijdperk. De ECB moet dus niet de verscheurende keuze maken tussen inflatie bestrijden of de groei ondersteunen. De normalisatie kan van start gaan.

Volgens het stappenplan van de ECB stoppen de netto obligatieaankopen onder het APP programma op 1 juli. De ECB stelde het beëindigen van de aankopen als een voorwaarde om de rentecyclus te starten. Voor juli kondigt de ECB een eerste renteverhoging met 25 basispunten aan. In september volgt een tweede verhoging. Als het beeld inzake inflatie tegen dan hetzelfde blijft of verslechtert, dringt een grotere renteverhoging zich op. Dat is cruciaal. De inflatiebewijslast wordt als het ware omgekeerd. Het is in september meer dan 25 basispunten, tenzij….Daarna zal de ECB de rente geleidelijk maar gestaag blijven verhogen. Om ervoor te zorgen dat de beleidsnormalisatie niet op een gefragmenteerde manier doorwerkt in verschillende delen van de EMU, zal de ECB de obligaties uit de PEPP portefeuille die op vervaldag komen op een flexibele manier herinvesteren. Dat moet voorkomen dat de obligatiespreads in landen zoals Italië al te fors zouden oplopen.

De ‘omgekeerde inflatiebewijslast’ voor de septembervergadering is een stijlbreuk met de bestaande, softe aanpak van de ECB en zorgde voor een nieuwe forse stijging van de Europese rentes. (+15 bpn 2-j swap; + 10 bpn 10-j swap). De EUR/USD-combinatie probeert een stap hoger te zetten. Voorlopig (1.075) is er nog geen echte test van het belangrijke technische niveau van 1.0806. De rentestijging/verkoopgolf op de obligatiemarkten laat ook de beurzen niet onberoerd. De Europese beurzen leveren gemiddeld opnieuw ongeveer 1.5% in. 

Figuur - EMU 2-j swap stijgt verder. Markt anticipeert op versnelde verhoging(en) na juli.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn