Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

De markten: kort op de bal

Forint speelbal van risicoklimaat

De Hongaarse inflatie versnelde in april met 1.6% op maandbasis tot 9.5% j/j (van 8.5% in april vs 8.9% consensus). De onderliggende kerninflatie versnelde tot 10.3% j/j. Voor beide reeksen gaat het om de hoogste niveaus sinds 2001. Ten opzichte van maart stegen voedselprijzen met 3.4%. Kledij en schoenen werden 2.7% duurder en duurzame consumentengoederen 1.7%. Dienstenprijzen stegen gemiddeld zo’n 0.7% op maandbasis. De aanhoudende prijsdruk zet de Hongaarse centrale bank met de rug tegen de muur. De MNB verwacht dat de 3%-inflatiedoelstelling pas behaald zal worden in de eerste jaarhelft van 2024. Eind deze maand zal ze de beleidsrente verder verhogen in haar inflatiestrijd. Vorige maand kwamen er 100 basispunten bij (tot 5.4%). De Hongaarse geldmarkt verdisconteert een rente boven 8.5% eind dit jaar. Tegelijkertijd wil de centrale bank het verschil tussen bovenstaande basisbeleidsrente – en belangrijkste wapen tegen inflatie – en de wekelijkse depositorente (6.45%) – huidige maatstaf en vooral wapen tegen zwakke/volatiele wisselkoers – geleidelijk aan tot nul herleiden. Daarom verwachten we morgen een ongewijzigde depositorente ook al noteert de Hongaarse forint opnieuw historisch zwak rond EUR/HUF 380. De voorbije dagen was de munt vooral speelbal van het risicoklimaat. 

EUR/HUF: forint blijft historisch zwak

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Noorse inflatie zet Plan B van Norges Bank in werking

Noorse inflatie zet Plan B van Norges Bank in werking