Poolse opwaartse rentecyclus houdt aan …

De markten: kort op de bal

… maar iets minder agressief dan verwacht

De Poolse centrale bank verhoogde gisteren de beleidsrente met 75 bpn tot 5,25%. Dat is minder dan de 100 bpn van de vorige keer en die analisten verwachtten. De opwaartse rentecyclus houdt niettemin aan. Het beleidscommuniqué verschilt nauwelijks van de vorige keer. Alle argumenten die pleiten voor een strakker monetair beleid blijven van tel. Inflatie versnelde in april tot 12,3% en blijft waarschijnlijk de komende periode nog (veel te) hoog. Enerzijds spelen er factoren buiten de invloed van de centrale bank om. Het gaat dan over de spaak gelopen productiekettingen en hoge energie- en voedselprijzen waarvan de oorlog in Oekraïne het effect nog versterkt. Hoge en oplopende kerninflatie wijst dan weer dat er ook binnenlandse factoren aan het werk zijn. De economie doet het goed en zal ook in de komende kwartalen, zij het aan een trager tempo, groeien. Het zorgt voor een sterke arbeidsmarkt met een stevige loongroei (12,4% j/j). De NBP wil vermijden dat dit, in combinatie met de huidige aanhoudend hoge inflatie, voor ontsporende inflatieverwachtingen zorgt. Het risico van een loonprijsspiraal loopt ze liever niet. Ze legt de toekomst van de beleidsrente in handen van inkomende data. Maar als alles min of meer volgens verwachting verloopt, zijn meer renteverhogingen quasi zeker. Poolse geldmarkten zien de eindhalte in de buurt van 7,50%. Dat is wel minder dan de +-8% van vóór de vergadering. Het zorgde voor een vervlakking van de rentecurve met 10 basispunten aan het korte eind en -7 verderop.
Het beleidscomité ziet de Poolse zloty graag wat sterker en meer in lijn met de sterke economische fundamenten. Het zou ook helpen de inflatie mee terug te dringen. Ze behoudt de vermelding dat ze kan interveniëren op de wisselmarkt in geval van grote fluctuaties (lees: zloty-tuimelpertes). De munt verloor gisteren terrein in een dubbele mokerslag van de kleiner dan verwachte renteverhoging en het negatief risicosentiment. EUR/PLN sloot net beneden 4,70. Op korte termijn blijft de zloty speelbal van het algemeen klimaat. Zolang de oorlog aansleept, heeft de munt de context tegen. EUR/PLN 4,60 vormt daarbij een belangrijke weerstand.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%