RBA trapt rentecyclus af

De markten: kort op de bal

Aussie dollar en rentes veren op

De Australische centrale bank (RBA) verhoogde vanmorgen de rente voor de eerste keer in meer dan 10 jaar. Met 25 basispunten (tot 0,35%) was dat meteen ook meer dan de marktverwachting van +10 bpn. De RBA stelt duidelijk dat dit de eerste van een reeks renteverhogingen is. De beslissing van vandaag ging gepaard met een natuurlijke afbouw van de obligatieportefeuille. Ze zal met andere woorden obligaties op vervaldag niet langer vervangen. Dat volgt amper drie maanden nadat de RBA de netto-aankopen stopzette (februari). Het actief verkopen van obligaties is voorlopig niet aan de orde.

De RBA verandert dus duidelijk van monetaire koers. Ze wacht niet op belangrijke data over de loongroei (kw1) die iets later deze maand gepubliceerd worden. Evenmin laat ze eerst de Australische verkiezingen op 21 mei passeren. Dat zegt toch wel wat. Inflatie versnelde fors en meer dan verwacht. De gemiddelde prijzen stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,1% j/j. Dat is het snelste tempo in meer dan twee decennia. Kerninflatie (3,7% j/j) steeg eveneens uit boven de 2-3%-doelstelling. Volgens de RBA spelen binnenlandse factoren daarin een steeds belangrijkere rol: bedrijven botsen tegen capaciteit aan en betalen omwille van de krappe arbeidsmarkt steeds grotere lonen om personeel aan te trekken en vervolgens te behouden. De centrale bank verwijst naar diverse bronnen van onzekerheid voor de groei, zoals de impact van Chinese lockdowns op de al verstoorde productiekettingen, de Russisch-Oekraïense oorlog en de onder inflatie kreunende koopkracht van consumenten. Ze blijft voorlopig wel nog optimistisch: de economie groeit naar schatting 4,25% dit jaar en 2% het volgende. Aanhoudend hoge grondstofprijzen doen daarbij een belangrijke duit in het zakje. Dus vindt de RBA het niet meer dan logisch om het monetair beleid bij te sturen. Dankzij een serie van renteverhogen zal inflatie de komende jaren weer afkoelen, al duurt het mogelijk wel nog tot midden 2024 vooraleer ze richting (de bovenzijde van de) doelstelling convergeert.

Australische swaprentes schieten vanmorgen de lucht in, vooral aan het kort eind van de curve. Daar komt tot 14 bpn bij. De Australische dollar breekt een dagenlange daling tegen zijn Amerikaanse grote broer die AUD/USD richting de belangrijke 0,70-steunzone bracht. Het muntenpaar veert vandaag op tot voorbij 0,71. De bocht van de RBA is zonder meer positief voor de Aussie dollar. De geldmarkt verdisconteert net geen 250 bpn bijkomende renteverhogingen. Met nog zeven beleidsvergaderingen te gaan, impliceert dit op zijn minst drie stappen van 50 bpn. De ervaring bij andere centrale banken leert dat de kans hiertoe het grootst is bij aanvang van de cyclus. Het verdere verloop van AUD/USD is echter minstens even afhankelijk van USD. Wat dat betreft, kijken we in eerste instantie uit naar de Fed-beleidsvergadering morgen.

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%