Bank of Japan: Last man standing

De markten: kort op de bal

USD/JPY exponent van algemene USD-dominantie

Al sinds mensenheugenis zijn beleidsvergaderingen van de Bank of Japan voor de markt een formaliteit. De bank voert nog steeds een ultra-soepel monetair beleid van ‘yield curve control’ (YCC). De korte rente bevindt zich op -0.1% en via obligatieaankopen houdt de BoJ de rente op 10-jarig overheidspapier nabij 0% met een toegelaten afwijking van 25 bpn. Daarnaast koopt de bank nog aandelen en vastgoed-gerelateerde fondsen en corporate paper.

Recent ontstond in de markt debat of de BoJ de parameters van haar beleid niet moet bijsturen, onder meer om de val van de yen af te remmen. Ook sommige Japanse politici maken zich zorgen over het verlies aan koopkracht omwille van de snel verzwakkende yen. Door het extreem verschil tussen de agressieve anti-inflatiepolitiek van de Fed (renteverhogingen van 50 basispunten de volgende vergaderingen) en de BoJ die de rente extreem laag houdt en liquiditeit blijft creëren, verzwakte de yen sinds begin maart meer dan 13% tegen de dollar. Een optie was dat de BoJ de 10-j rente ‘vrij’ zou laten en bijvoorbeeld enkel de rentes op kortere looptijden zou beperken. Voorlopig is dit echter niet aan de orde, integendeel. De BoJ maakte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat ze permanent (letterlijk alle dagen) en onbeperkt obligaties zal kopen om de 10-j rente hoe dan ook beneden de grens van 0.25% te houden. Ze herhaalt ook dat de rentes op het huidig lage niveau of lager zullen blijven. Economisch gezien wordt de BoJ-politiek onderbouwd door het vooruitzicht dat de inflatie dit fiscaal jaar kan oplopen tot 1.9% maar de twee volgende jaren al terugvalt tot 1.1%. Bovendien is de inflatie enkel gevolg van externe factoren zoals energie en niet van een sterke binnenlandse vraag of hogere lonen. De blijvend extreem softe communicatie van de BoJ bezegelt vanmorgen ook het lot van de yen. USD/JPY veert op boven de psychologische kaap van 130, het hoogste niveau (zwakste niveau voor de yen) sinds april 2002. In de markt zullen er geruchten blijven opduiken over eventuele interventies door het Ministerie van Financiën om de val van de yen af te remmen. Gezien het extreme verschil in het monetaire beleid tussen de BoJ en de andere grote centrale banken, de Fed op kop, is dat waarschijnlijk dweilen met de kraan open. Als regering de koopkracht van de Japanner (bv. impact van hogere energieprijzen) wil beschermen kan dat waarschijnlijk beter via fiscale maatregelen dan via wisselkoersinterventies. Voorlopig is er weinig ‘sense of urgency’ over de munt, zeker niet bij de BoJ.

Het verschil in monetaire daadkracht tussen de Fed en de BoJ is extreem, maar de dollar geniet duidelijk van een meer algemene ‘Fed-geloofwaardigheidsbonus’. Ook de handelsgewogen USD (DXY, 103.50) gaat vanmorgen boven de coronatop van 103 en krijgt de top van 2017 (103.82) in het vizier. Ook de euro wordt nog maar eens uit het wiel gereden. De talmende houding van de ECB stuurt EUR/USD vanmorgen naar 1.05. Ook hier komt het dieptepunt van 2017 (1.0341) in het vizier. Technisch gezien volgt dan een groot ‘zwart gat’ en zal het marktdebat snel gaan over ‘pariteit’. Ook de USD/CNY combinatie is ondertussen ontketend. Tot voor kort was de yuan een oord van stabiliteit. Tien dagen geleden noteerde deze combinatie nog 6.36. Vanmorgen gaan we boven 6.608

Figuur - USD/JPY: exponent van een oppermachtige dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%