Noorse centrale bank trekt rente voort op

De markten: kort op de bal

Volgende stop: maart

De Norges Bank trok vanmorgen de rente op met 25 bpn van 0,25% tot 0,5%. Het is de tweede keer dat ze dat doet sinds de aanvang van haar uiterst voorzichtige normalisatiecyclus in september. De Noorse economische heropleving blijft tot nader bericht duren en de arbeidsmarkt herstelt beter dan verwacht, klinkt de redenering. Het Noors BBP bereikte ondertussen het niveau van voor de pandemie. De heropflakkering van het aantal besmettingen en de bijhorende striktere beperkende maatregelen wegen waarschijnlijk enkel op korte termijn op de activiteit. De Norges Bank gaat ervan uit dat de (booster)vaccinatiecampagne relatief snel vruchten afwerpt. Ze verwacht dat de beperkende maatregelen al in de wintermaanden opnieuw worden afgebouwd. Met name de private consumptie kan dan de kar trekken. Groeivooruitzichten (exclusief de oliesector) werden voor dit jaar lichtjes opwaarts herzien van 3,9% tot 4,1%. Voor 2022 schaafde ze 1 ppt af tot 3,5% maar 2023 en 2024 tekenen naar verwachting iets sterkere groei op in vergelijking met de vorige keer van respectievelijk 2% (+0,8 ppt) en 1% (+0,2 ppt). De algemene inflatie is hoog en ver boven de 2%-doelstelling (5,1% in november). Dat is onder meer gevolg van de hoge energie- en elektriciteitsprijzen en de aanhoudende logistieke flessenhalzen. Onderliggende prijsstijgingen zijn met 1,3% beperkter maar daar rekent de Norges Bank op aantrekkende lonen in een steeds krappere arbeidsmarkt om die dynamiek te versnellen. Ze verwacht de kerninflatie op het eind van de beleidshorizon (2024) op 2%. De opwaartse rentecyclus moet dan weer de algemene inflatie over eenzelfde termijn richting doelstelling brengen. De Norges Bank brengt overigens weinig verandering aan in het vooropgestelde rentetraject. De eindhalte ligt op grosso modo 1,75% in 2024. Over een jaar kan de beleidsrente (gemiddeld) 0,8% bedragen maar de eerstvolgende tussenstop is maart. Dan trekt de centrale bank de rente naar eigen zeggen waarschijnlijk een derde keer op tot 0,75%.

De Noorse kroon profiteert met mate. EUR/NOK daalt van 10,2 richting 10,14. Sommigen vreesden voor uitstel omwille van de onvoorziene komst van de omikronvariant. Maar de Noorse centrale bank zet door. Technisch verandert er voorlopig niet veel. EUR/NOK 10 geldt als een eerste (psychologische) referentie.

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!