Powell verlaat “Team Temporary”

De markten: kort op de bal

Versnelde afbouw obligatieaankopen brengt eerste renteverhoging dichterbij

vlagecFed

Powell draagt het begrip “tijdelijke inflatie” ten grave. Tijdens de hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat gaf de Fed-voorzitter toe dat de huidige en tegelijk historisch hoge prijsdruk zich veel breder verspreidde in de economie. Het risico op “aanhoudend hogere inflatie” is daardoor zeer hoog. Zo bedroeg de Amerikaanse CPI-inflatie in november maar liefst 6,2% j/j – een 30-jarig hoogtepunt en meer dan het driedubbele van de inflatiedoelstelling van de Fed. Volgens Powell is “tijdelijk” niet langer het juiste woord om de huidige ontwikkelingen te omschrijven. De markt trok die conclusie al een tijd geleden.

Powell’s vertrek uit “Team Temporary” komt met gevolgen voor het monetair beleid. Hij schaarde zich achter het groeiend aantal Fed-gouverneurs (Bostic, Bullard, Waller …) dat pleit voor een versnelde afbouw van de obligatieaankopen (tapering in het jargon). Dat proces startte in november a rato van $15 miljard per maand en zou aan dat tempo midden volgend jaar eindigen. Omwille van de verhoogde inflatierisico’s vindt Powell het gepast om die verwachte einddatum met enkele maanden te vervroegen. Wat dit vooral betekent is dat de centrale bank in dat geval de handen sneller vrij heeft om de rente een eerste keer te verhogen. In de veronderstelling dat de Fed in kw1 2022 de netto-aankopen stopzet, kan de Fed in theorie bij elk van de drie daaropvolgende kwartaalmeetings (incl. nieuwe vooruitzichten) de rente verhogen.

De markten gingen daar tot voor kort eigenlijk al vanuit. Dan kwam Omikron. De Covidvariant waarvan voorlopig nog niet zoveel geweten is in termen van besmettelijkheid, dodelijkheid of vaccinresistentie, zorgde voor een schokgolf. Amerikaanse geldmarkten vrezen voor economische gevolgen en schoven de verwachte timing van de eerste renteopstapjes voor zich uit. Powell blijft er voorlopig rustig onder. Omikron is een risico en nog geen onderdeel van het basisscenario, klinkt het. Hij maakt zich ook sterk dat de economische effecten ervan niet te vergelijken zullen zijn met maart vorig jaar. Die vrij agressieve houding verraste de markten een beetje. Die hoopte op een voorzichtigere aanpak van de Fed gegeven de toegenomen onzekerheid. De Amerikaanse rentecurve vervlakte stevig: rentes aan het korte eind spurtten meer dan 8 bpn hoger (2j.). Het lange eind vreest voor de lange(re)termijn effecten op de groei van die verwachte monetaire verstrakking én van de Covidmutant. Rentes tuimelden meer dan 6 bpn lager. De tienjaarsrente testte de neklijn rond 1,4% van de september-november dubbele top formatie. De dollar kampt met een dilemma: genieten van riante rentesteun aan het korte eind of vrezen voor een groei? Het patroon in EUR/USD was navenant. Het maakte een tuimelperte van de dagtop rond 1,138 tot 1,123 om uiteindelijk weer te herstellen tot 1,134. De combinatie bleef zo boven eerste steun van 1,129. Maar voor een echte verbetering van het technisch plaatje is minstens een terugkeer boven 1,153 vereist.

Amerikaanse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!