KBC Groep en divisie België

We rapporteren transparant over onze financiële en niet-financiële prestaties. Gezien de hoeveelheid informatie en de verwachtingen van onze verschillende stakeholders, hebben we onze rapportering verdeeld over verschillende kanalen:

Het Duurzaamheidsverslag geeft een gedetailleerd overzicht van de niet-financiële data op groepsniveau voor een divers publiek: duurzaamheidsexperten, investeerders, medewerkers, business partners, klanten, en non-profit organisaties. Dit verslag is opgesteld volgens de GRI-standaarden 2021 en de SASB-criteria.

Het Verslag aan de Samenleving geeft een algemeen overzicht van hoe KBC zijn rol opneemt in de samenleving. Dit verslag is vooral bedoeld voor klanten, medewerkers en het brede publiek.
 

Het geïntegreerd Jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties als ook van de belangrijkste niet-financiële informatie. We beschrijven hoe we waarde creëren voor onze aandeelhouders én voor de hele samenleving. Investeerders zijn hier de belangrijkste doelgroep.

In dit eerste tussentijdse Klimaatrapport worden onze inzet, doelstellingen en prestaties in onze rol als ondertekenaar van het CCCA nader toegelicht. Het verslag schetst onze baseline en de eerste doelstellingen die we hebben gezet voor de meest materiële koolstofintensieve industriële sectoren en productlijnen in onze kredietverlening. Het verslag beschrijft ook de manier waarop we met onze vermogensbeheeractiviteiten concrete stappen zetten naar een klimaatbestendige toekomst.

Wilt u één van de verslagen van de voorgaande jaren bekijken? U kan ze hier terugvinden:

Duurzaamheidsverslagen (in het Engels)

 

Verslagen aan de Samenleving