Externe partnerships

Onze externe partnerships:

The Shift

The Shift is een Belgisch duurzaamheidsnetwerk dat samen met zijn leden en partners de overgang naar een meer duurzame maatschappij en economie wil faciliteren. 

Encon

Een onafhankelijk bureau dat bedrijven adviseert over energie-efficiëntie-oplossingen bij hun overgang naar een duurzamere samenleving;

Horizon 2050

Als belangrijke maatschappelijke actoren organiseren Cera en KBC een reeks lezingen over uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu, demografie, geopolitiek, economische ontwikkeling, sociale ongelijkheid, Noord-Zuid, enz.

De lezingenreeks Horizon 2050 draagt bij tot het maatschappelijke debat en biedt een brede groep stakeholders inspirerende inzichten over maatschappelijk relevante thema's.  

Leuven 2030

KBC ondersteunt de organisatie Leuven Klimaatneutraal 2030, die campagnes en projecten lanceert om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

SamenKlimaatActief

Een organisatie gelieerd aan stad Antwerpen voor realisatie van klimaatmitigatiemaatregelen, in de eerste plaats gericht op gebouwen

Flux50

Vlaamse speerpuntcluster van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond de energietransitie

De Blauwe Cluster

Speerpuntcluster rond activiteiten op zee

BRS

Cera en KBC zijn en blijven partner van BRS, dat meer dan 20 jaar geleden werd opgericht als de Belgische Raiffeisenstichting. BRS ondersteunt projecten rond microfinanciering en microverzekeren in het Zuiden om de levenskwaliteit van de armere bevolkingsgroepen in die landen op een duurzame manier te helpen verbeteren. BRS doet dat niet alleen met geld, maar meer specifiek met advies en in dialoog met de stakeholders.