Onze indirecte milieu-impact

Onze grootste invloed op het milieu is indirect, via het financieren, verzekeren en het investeren in andere partijen. Deze activiteiten kunnen een positief of negatief milieueffect hebben.

De strategie van ons Sustainable Finance Programme met betrekking tot onze indirecte voetafdruk bestaat uit een aantal elementen: 

  • White Paper approach: Onze klimaatgerelateerde strategische initiatieven zijn grotendeels gericht op de acht sectoren die het meest koolstofintensief zijn. Wij noemen deze sectoren onze "White Paper sectoren". In deze White Paper sectoren hanteren wij een progressieve benadering van milieudoelstellingen die verder gaan dan de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering.
  • Customer Engagement: Wij geloven dat we alleen door ondersteuning van en in samenwerking met onze klanten significante  veranderingen kunnen bewerkstelligen. Betrokkenheid bij de klant staat daarom centraal in onze duurzaamheidsstrategie. 
  • Productontwikkeling: Wij identificeren klimaat gerelateerde opportuniteiten en streven ernaar deze zoveel mogelijk in onze kernproducten - zoals obligaties, leningen, beleggingen en verzekeringscontracten - op te nemen. 
  • Internal Carbon Pricing: We hebben een aanpak ontwikkeld voor Internal Carbon Pricing (ICP). ICP verwijst naar een methode waarmee de geraamde kosten van emissies kunnen worden opgenomen in de interne boekhouding van bedrijven en organisaties. 

Bovendien berekent KBC sinds 2019 gefinancierde emissies (d.w.z. KBC's Scope 3) voor ten minste een deel van haar kredietportefeuilles. We maken sinds 2021 schattingen van emissies die gefinancierd worden door onze volledige kredietportefeuille.

Meer informatie over onze strategie en over de resultaten van onze Scope 3-berekeningen is te vinden in ons Duurzaamheidsverslag (in het Engels).

Ten slotte hebben we in 2022 voor het eerst targets geformuleerd voor het koolstofvrij maken van een deel van onze indirecte milieu-impact, deze maakten deel uit van onze CCCA-verbintenis. Concreet hebben we targets geformuleerd voor:

  • de sectoren die het grootste deel van onze kredietportefeuille uitmaken
  • de Responsible Investing fondsen van KBC Asset Management

Meer informatie over deze doelstellingen is te vinden in het eerste Klimaatrapport van KBC Groep (in het Engels), dat in september 2022 werd gepubliceerd.