Onze directe milieuvoetafdruk

Sinds 2015 meten we onze directe emissies op groepsniveau. Sindsdien hebben we doelstellingen om onze directe milieuvoetafdruk te verminderen. Omdat we onze broeikasgasemissies aanzienlijk hebben verminderd, hebben we in 2021 de netto klimaatneutraliteit van de broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten bereikt door de resterende emissies te compenseren. Elk jaar voeren wij drie stappen uit om dit doel te bereiken: meten, verminderen en compenseren.

1. Berekenen

Sinds 2015 berekenen wij op groepsniveau de broeikasgasemissies die voortvloeien uit onze eigen activiteiten. Deze berekeningen geven inzicht in onze directe impact op het klimaat en helpen om de belangrijkste bronnen van onze impact te identificeren.

Elk jaar sinds 2016 heeft een externe partij de gegevens en methodologie voor de berekeningen geverifieerd tot een niveau van 'reasonable assurance' en in overeenstemming met ISO 14064-3.

Vinçotte heeft de broeikasgasverklaring van KBC Groep van 43.881,97 ton CO2 e met redelijke zekerheid geverifieerd. De gerapporteerde broeikasgasemissies van KBC Groep voor 2022 werden eveneens als betrouwbaar en getrouw beoordeeld.

Bekijk ons 2022 ISO 14064-3 certificaat (in het Engels).

Voor gebouw BRUhav2 (Brussel, België) zijn we EMAS-gecertificeerd.

Het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) van de EU is een premium managementinstrument dat door de Europese Commissie werd ontwikkeld voor bedrijven en andere organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, rapporteren en verbeteren.

Bekijk de Verklaring van deelname en de Openbare milieuverklaring.

2. Verminderen

Wij hebben in alle kernlanden een ISO 14001-conform milieubeheersysteem ingevoerd om onze directe milieu-impact te beheren en te verminderen. Sommige entiteiten hebben er ook voor gekozen een ISO 50001-conform energiebeheersysteem in te voeren om hun energieverbruik efficiënt te verminderen.

Onze huidige doelstelling is om onze directe emissies tegen 2030 met 80% te verminderen ten opzichte van 2015. Wij hebben ons er ook toe verbonden ons eigen groene elektriciteitsverbruik te verhogen tot 100% in 2030 - een doelstelling  die wij in 2021 hebben bereikt.

In 2022 was de directe milieuvoetafdruk van KBC Groep al met 70% afgenomen ten opzichte van 2015. Die vermindering is te danken aan een aantal factoren, waaronder een omschakeling naar groenere mobiliteit, afvalvermindering en de omschakeling naar 100% groen elektriciteitsverbruik. 

ISO 14001 Certificaten

Land Entiteit Geldigheid
BE KBC Groep NV 27-10-2024
  CBC Banque 03-12-2023
BG UBB AD 18-12-2025
  UBB Interlease EAD 13-12-2025
  DZI General Insurance 18-12-2025
  DZI Life Insurance 18-12-2025
CZ Československá Obchodní Banka a.s. CZ 27-06-2026
HU K&H Biztosító Zrt (K&H Insurance) 02-12-2025
  KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  K&H Bank Zrt. 02-12-2025
  KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  KBC Global Services NV Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  K&H Csoportszolgáltató Központ Kft 02-12-2025
  K&H Faktor Pénzügyi Zrt 02-12-2025
  K&H Jelzálogbank Zrt 02-12-2025
  K&H Pénzforgalmi Kft 02-12-2025
SK ČSOB a.s. 01-12-2024

ISO 50001 Certificaten

Land Entiteit Geldigheid
BE KBC Groep NV 27-10-2024
CZ Československá Obchodní Banka a.s. CZ 06-07-2025
HU KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  KBC Global Services NV Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 02-12-2025
  K&H Bank Zrt 02-12-2025
  K&H Biztosító Zrt 02-12-2025
  K&H Csoportszolgáltató Központ Kft 02-12-2025
  K&H Faktor Pénzügyi Zrt 02-12-2025
  K&H Jelzálogbank Zrt 02-12-2025
  K&H Pénzforgalmi Kft 02-12-2025
SK ČSOB a.s. 01-12-2024

3. Compenseren

In 2021 zijn wij begonnen met de compensatie van directe broeikasgasemissies die nog niet konden worden geëlimineerd, om netto klimaatneutraliteit te bereiken met betrekking tot onze directe koolstofvoetafdruk.

Elk jaar selecteren wij projecten van de hoogste kwaliteit die volgens de strengste normen zijn gecertificeerd (d.w.z. Gold Standard of de Verified Carbon Standard in combinatie met Climate, Community en Biodiversity Standards). Op deze manier investeren wij in projecten die de klimaatverandering aanpakken en tegelijkertijd extra voordelen opleveren voor de lokale gemeenschappen en het behoud van de biodiversiteit .

Meer informatie over onze directe voetafdrukmetingen, reductiestrategie en koolstofcompensatie vindt u in het duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het Engels).