Onze milieuvoetafdruk

Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar KBC wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu. Om onze directe en indirecte impact op het klimaat te beperken, hebben we een groepswijd programma opgezet om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen.

Vind hier ons milieubeleid (in het engels)

In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december 2015 benadrukte KBC Groep zijn engagement op dat vlak door de ‘Boodschap van Belgische Captains of Society ter ondersteuning van COP21’ te ondertekenen.

In 2019 ondertekenden we de Collective Commitment to Climate Action, een initiatief van het United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) en een duidelijke uitdrukking van de meer algemene UNEP FI Principles on Responsible Banking, waartoe KBC zich in 2018 heeft verbonden. Door de ondertekening van de Collective Commitment to Climate Action versterkt KBC zijn vastberadenheid om – in samenwerking met zijn klanten – de vergroening van de economie zoveel mogelijk te stimuleren en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de 2°C, waarbij gestreefd wordt naar 1,5°C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. We hebben al doelstellingen om onze directe milieuvoetafdruk te verminderen tot beduidend onder het 2°C-scenario, maar KBC heeft zich ook geëngageerd om zijn indirecte impact op het klimaat aan te pakken. Dat betekent dat KBC bij de berekening van deze impact rekening zal houden met de kredietverlening aan en de investeringen in activiteiten en projecten van zijn klanten. KBC zal binnen drie jaar duidelijke kwantitatieve doelstellingen publiceren. Daartoe zijn we actief betrokken bij verschillende pilootprojecten om de impact van de verandering in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden in het KBC-duurzaamheidsverslag (enkel beschikbaar in het Engels).

Onze doelstellingen

  • In 2015 heeft KBC-groep zich ertoe geëngageerd zijn eigen emissies van broeikasgassen (exclusief woon-werkverkeer) tegen 2020 te reduceren met minstens 20% (ten opzichte van 2015). Die doelstelling hebben we vertaald in actieplannen per kernland. Aangezien we voor liggen op schema, hebben we in 2018 besloten om onze doelstelling te verhogen tot -25% in 2020 ten opzichte van 2015 (zowel absoluut als per VTE). In 2020 hebben we onze lange termijndoelstellingen verhoogd en beslist om ook het woon-werkverkeer mee te tellen voor de berekening van deze doelstellingen. We willen onze emissies van broeikasgassen (in absolute termen en per VTE) verminderen met 80% voor de periode 2015-2030 We hebben ons ook geëngageerd tot de lange termijndoelstelling van netto nul emissies te bereiken tegen 2050. Onze doelstellingen zijn in overeenstemming met het het 2°C-scenario, waarbij gestreefd wordt naar 1,5°C, en ons engagement in het kader van de Collective Commitment to Climate Action.
  • We hebben ons verder geëngageerd om tegen 2030 een aandeel van 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken.
  • We hebben de ambitie om in elk van onze kernlanden het ISO 14001-certificaat te behalen. Die externe certificaten bevestigen de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem.

Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste milieu gerelateerde niet-financiële ambities.

Onze verwezenlijkingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze verwezenlijkingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van de KBC Groep (in het Engels).

Onze milieuvoetafdruk

Groepswijde data over onze milieu-impact worden sinds 2015 verzameld.

KBC Groep milieuvoetafdruk 2019 2018 2017
Dekking (in % VTE) (1) 100% 100% 100%
Totaal energie verbruik (in GJ) 943 267 1 020 654 1 114 701
  • Waarvan aangekochte elektriciteit (in GJ)
542 980 589 934 632 036
  • Aandeel hernieuwbare elektriciteit (in GJ)
  •  in % van de aangekochte elektriciteit

455 515

(83%)

461 180

(77%)

467 623

(74%)

  • Aandeel koolstofarme elektriciteit (in GJ)
  • in % van de aangekochte elektriciteit

467 799

(85%)

478 070

(80%)

500 202

(79%)

Woon-werk- en dienstverplaatsingen (in passagier.km) (2) 371 487 366 377 287 392 372 103 805
Papierverbruik (in ton) 2 821 3 391 3 644
Afvalproductie (in ton) 4 918 6 009 5 332
Drinkwaterverbruik (in m³) 365 977 373 047 346 913

(1) Van entiteiten in landen met minder dan 100 vte worden geen niet-financiële milieudata verzameld. Voor deze entiteiten extrapoleren we op basis van de gemiddelde data per vte. 
(2) Data over woon-werkverplaatsingen zijn gedeeltelijk gebaseerd op geregistreerde data, gedeeltelijk op aannames en gedeeltelijk geëxtrapoleerd op basis van gemiddelde data per vte.

Onze koolstofvoetafdruk

De dalende trend in de milieuvoetafdruk wordt weerspiegeld in de koolstofvoetafdruk van KBC Groep, die daalde met 43% absoluut en 40% per vte van 126 542 ton CO2e (3,3 ton CO2e per vte) in 2015 tot 72 769 ton CO2e (1,97 ton CO2e per vte) in 2019. In 2019 heeft KBC de GHG-uitstoot met 15% verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk dankzij een lager elektriciteitsverbruik, een groter aandeel groene stroom en een verminderde uitstoot van het vervoer.

De reductiedoelstelling voor de emissie van broeikasgassen sluit woon-werkverplaatsingen uit. De door de doelstelling gevatte koolstofvoetafdruk daalde in 2019 met 50% absoluut en 48% per vte (t.o.v. het basisjaar 2015).

KBC Groep broeikasgasemissies (in ton CO2e) 2019 2018 2017
Dekking (in % vte) 100% 100% 100%
Scope 1 34 740 37 629 41 730
Scope 2 17 006 22 955 27 551
Scope 3 21 024 25 004 24 903
Totaal - absoluut 72 769 85 588 94 183
Totaal - per VTE 1,97 2,27 2,48
Gevat door reductiedoelstelling - absoluut 51 207 64 101 73 029
Gevat door reductiedoelstelling - per vte 1,40 1,70 1,92

Voor 2019 werden de achterliggende data en berekeningen van de broeikasgasuitstoot van KBC Groep door een externe partij geverifieerd conform ISO 14064-3. Vinçotte heeft de bewering van de uitstoot door KBC Groep van 72 768,65 ton CO2e geverifieerd tot op een niveau van redelijke zekerheid en concludeerde dat de gerapporteerde emissies van broeikasgassen van KBC Groep voor 2019 betrouwbaar en eerlijk zijn.

ISO 14001- en ISO 50001-certificatie

De invoering van een ISO 14001 milieumanagement systeem in al onze kernlanden zal leiden tot een continue verbetering van de milieu-impact van KBC Groep en zo bijdragen tot het bereiken van de reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen. In sommige landen werd beslist om ook een ISO 50001-energiebeheersysteem in te voeren, dat tot een efficiënte vermindering van het energieverbruik kan leiden.

 

Land

Status ISO 14001-certificatie

Status ISO 50001-certificatie
België
Bulgarije  
Tsjechië
Hongarije
Ierland  
Slowakije

Nog voor het behalen van het ISO 14001-certificaat had KBC in België op basis van vrijwillige audits al het Ecodynamic Business Label gekregen voor zijn gebouwen in de Havenlaan in Brussel en het West-Vlaamse Milieucharter voor zijn kantoren in de provincie West-Vlaanderen.

Op 31 januari 2013 kon KBC België (voor het gebouw Havenlaan 2 in Brussel) zich voor zijn ondersteunende diensten laten registreren voor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). KBC was zo de eerste Belgische financiële instelling die tot dat Europese programma voor milieubeheer en milieuaudit werd toegelaten. Lees de verklaring van deelname en de publieke milieuverklaring.

Last update: 30-10-2020

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.