Onze milieuvoetafdruk

Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar KBC wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu. Om onze directe en indirecte impact op het klimaat te beperken, hebben we een groepswijd programma opgezet om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen.

Vind hier ons milieubeleid (in het engels)

In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december 2015 benadrukte KBC Groep zijn engagement op dat vlak door de ‘Boodschap van Belgische Captains of Society ter ondersteuning van COP21’ te ondertekenen.

In 2019 ondertekenden we de Collective Commitment to Climate Action, een initiatief van het United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) en een duidelijke uitdrukking van de meer algemene UNEP FI Principles on Responsible Banking, waartoe KBC zich in 2018 heeft verbonden. Door de ondertekening van de Collective Commitment to Climate Action versterkt KBC zijn vastberadenheid om – in samenwerking met zijn klanten – de vergroening van de economie zoveel mogelijk te stimuleren en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de 2°C, waarbij gestreefd wordt naar 1,5°C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. We hebben al doelstellingen om onze directe milieuvoetafdruk te verminderen tot beduidend onder het 2°C-scenario, maar KBC heeft zich ook geëngageerd om zijn indirecte impact op het klimaat aan te pakken. Een jaar na de ondertekening van de CCCA hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt en allerlei initiatieven genomen om onze bedrijfsactiviteiten fundamenteel duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Door het ondertekenen van de CCCA, hebben we ons ertoe verbonden onze portefeuilles en bedrijfsstrategie af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden en te streven naar 1,5°C. Voor meer informatie verwijzen wij naar het 'Collective Commitment to Climate Action - Year One in Review' rapport dat in december 2020 door de UNEP FI is gepubliceerd. Meer informatie is te vinden in het KBC-duurzaamheidsverslag (enkel beschikbaar in het Engels).

Onze doelstellingen

  • In 2020 hebben we onze doelstelling om onze eigen broeikasgasemissies - inclusief woon-werkverkeer - te verminderen, verhoogd van 65% in 2030 naar 80% in 2030 (ten opzichte van het basisjaar 2015), en we hebben ons ten doel gesteld om al in 2021 klimaatneutraliteit te bereiken door te compenseren.  We hebben ons ook geëngageerd om onze totale uitstoot te verminderen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs, in lijn met onze verbintenis tot het CCCA. Als zodanig zijn onze directe voetafdruk doelstellingen in overeenstemming met het 2°C-scenario, waarbij we streven naar 1,5°C.
  • We hebben ons verder geëngageerd om tegen 2030 een aandeel van 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken.
  • We hebben de ambitie om in elk van onze kernlanden het ISO 14001-certificaat te behalen. Die externe certificaten bevestigen de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem.

Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste milieu gerelateerde niet-financiële ambities.

Onze verwezenlijkingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze verwezenlijkingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van de KBC Groep (in het Engels).

Onze koolstofvoetafdruk

De dalende trend in de milieuvoetafdruk wordt weerspiegeld in de koolstofvoetafdruk van KBC Groep, die daalde met 43% absoluut en 40% per vte van 126 542 ton CO2e (3,3 ton CO2e per vte) in 2015 tot 55 850 ton CO2e (1,54 ton CO2e per vte) in 2020. In 2020 heeft KBC de GHG-uitstoot met 23% verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk dankzij een lager elektriciteitsverbruik, een groter aandeel groene stroom en een aanzienlijke verminderding van de uitstoot door transport,  waarbij zowel het woon-werkverkeer als het zakelijk verkeer aanzienlijk zijn afgenomen. Dit komt niet als een verrassing in een jaar dat in het teken stond van de Covid-19-pandemie, wat leidde tot verscheidene lockdowns, een verbod op zakenreizen en een omschakeling naar telewerken in al onze kernlanden. Op het hoogtepunt van de eerste golf van het coronavirus werkte bijna driekwart van onze medewerkers uit de hele groep thuis.

KBC Groep broeikasgasemissies (in ton CO2e) 2020 2019 2018
Dekking (in % vte) 100% 100% 100%
Scope 1 25 200 34 740 37 629
Scope 2 11 748 17 006 22 955
Scope 3 18 903 21 024 25 004
Totaal - absoluut 55 850 72 769 85 588
Totaal - per VTE 1,54 1,97 2,27

Voor 2020 werden de achterliggende data en berekeningen van de broeikasgasuitstoot van KBC Groep door een externe partij geverifieerd conform ISO 14064-3. Vinçotte heeft de bewering van de uitstoot door KBC Groep van 55 850,25 ton CO2e geverifieerd tot op een niveau van redelijke zekerheid en concludeerde dat de gerapporteerde emissies van broeikasgassen van KBC Groep voor 2020 betrouwbaar en eerlijk zijn.

ISO 14001- en ISO 50001-certificatie

De invoering van een ISO 14001 milieumanagement systeem in al onze kernlanden zal leiden tot een continue verbetering van de milieu-impact van KBC Groep en zo bijdragen tot het bereiken van de reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen. In sommige landen werd beslist om ook een ISO 50001-energiebeheersysteem in te voeren, dat tot een efficiënte vermindering van het energieverbruik kan leiden.

 

Land

Status ISO 14001-certificatie

Status ISO 50001-certificatie
België
Bulgarije  
Tsjechië
Hongarije
Ierland  
Slowakije

Nog voor het behalen van het ISO 14001-certificaat had KBC in België op basis van vrijwillige audits al het Ecodynamic Business Label gekregen voor zijn gebouwen in de Havenlaan in Brussel en het West-Vlaamse Milieucharter voor zijn kantoren in de provincie West-Vlaanderen.

Op 31 januari 2013 kon KBC België (voor het gebouw Havenlaan 2 in Brussel) zich voor zijn ondersteunende diensten laten registreren voor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). KBC was zo de eerste Belgische financiële instelling die tot dat Europese programma voor milieubeheer en milieuaudit werd toegelaten. Lees de verklaring van deelname en de publieke milieuverklaring.

Last update: 30-10-2020

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.