Onze milieuvoetafdruk

Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar KBC wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu. Om onze directe en indirecte impact op het klimaat te beperken, hebben we een groepswijd programma opgezet om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen.

Vind hier ons milieubeleid (in het engels)

In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december 2015 benadrukte KBC Groep zijn engagement op dat vlak door de ‘Boodschap van Belgische Captains of Society ter ondersteuning van COP21’ te ondertekenen.

Onze doelstellingen

  • In 2015 heeft KBC Groep zich ertoe geëngageerd zijn eigen emissies van broeikasgassen tegen 2020 – zowel absoluut als per VTE - te reduceren met minstens 20% (ten opzichte van 2015 en uitgezonderd woon-werkverplaatsingen). Die doelstelling werd in elk van onze kernlanden omgezet in lokale actieplannen. Aangezien we voor liggen op schema, hebben we in 2018 besloten om onze doelstelling te verhogen tot -25% in 2020 ten opzichte van 2015 (zowel absoluut als per VTE). We hebben ook beslist om een nieuwe bijkomende lange termijn doelstelling vast te stellen: -50% tegen 2030 ten opzichte van 2015 (zowel absoluut als per VTE).
  • De ambitie om in al onze kernlanden het ISO 14001-certificaat te behalen tegen eind 2017. Die externe certificaten bevestigen de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem. Deze doelstelling werd bereikt in het tweede kwartaal 2017.

Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste milieu gerelateerde niet-financiële ambities.

Onze verwezenlijkingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze verwezenlijkingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van de KBC Groep.

Onze milieuvoetafdruk

Groepswijde data over onze milieu-impact worden sinds 2015 verzameld.

KBC Groep milieuvoetafdruk 2018 2017 2016 (3)
Dekking (in % VTE) (1) 100% 100% 100%
Totaal energie verbruik (in GJ) 1 020 654 1 114 701 1 155 113
  • Waarvan aangekochte elektriciteit (in GJ)
589 934 632 036 682 822
  • Aandeel hernieuwbare elektriciteit (in GJ)
  •  in % van de aangekochte elektriciteit

461 180

(77%)

467 623

(74%)

365 601

(54%)

  • Aandeel koolstofarme elektriciteit (in GJ)
  • in % van de aangekochte elektriciteit

478 070

(80%)

500 202

(79%)

444 659

(65%)

Woon-werk- en dienstverplaatsingen (in passagier.km) (2) 377 287 392 372 103 805 380 136 286
Papierverbruik (in ton) 3 391 3 644 3 922
Afvalproductie (in ton) 6 009 5 332 5 755
Drinkwaterverbruik (in m³) 373 047 346 913 399 714

(1) Van entiteiten in landen met minder dan 100 VTE worden geen niet-financiële milieudata verzameld. Voor deze entiteiten extrapoleren we op basis van de gemiddelde data per VTE. 
(2) Data over woon-werkverplaatsingen zijn gedeeltelijk gebaseerd op geregistreerde data, gedeeltelijk op aannames en gedeeltelijk geëxtrapoleerd op basis van gemiddelde data per VTE.
(3) De 2016 cijfers zijn aangepaste cijfers in lijn met de GHG Protocol richtlijnen inzake herberekening van basisjaar emissies, en reflecteren de structurele wijzigingen van de organisatie in 2017 (voornamelijk de overname van UBB en Interlease), en verbeteringen in de accuraatheid van de activiteitsdata.

Onze koolstofvoetafdruk

De dalende trend in de milieuvoetafdruk wordt weerspiegeld in de koolstofvoetafdruk van KBC Groep, die daalde met 32% absoluut en 31% per VTE van 126 542 ton CO2e (3,3 ton CO2e per VTE) in 2015 tot 85 588 ton CO2e (2,27 ton CO2e per VTE) in 2018.

De reductiedoelstelling voor de emissie van broeikasgassen sluit woon-werkverplaatsingen uit. De door de doelstelling gevatte koolstofvoetafdruk daalde in 2018 met 38% absoluut en 37% per VTE (t.o.v. het basisjaar 2015), hoofdzakelijk ten gevolge van de vermindering van het energie- en elektriciteitsverbruik.

KBC Groep broeikasgasemissies (in ton CO2e) 2018 2017 2016 (1)
Dekking (in % VTE) 100% 100% 100%
Scope 1 37 629 41 730 42 555
Scope 2 22 955 27 551 41 867
Scope 3 25 004 24 903 25 964
Total - absoluut 85 588 94 183 110 385
Total - per VTE 2,27 2,48 2,89
Gevat door reductiedoelstelling - absoluut 64 101 73 029 88 019
Gevat door reductiedoelstelling - per VTE 1,70 1,92 2,30

(1) De 2016 cijfers zijn aangepaste cijfers in lijn met de GHG Protocol richtlijnen inzake herberekening van basisjaar emissies, en reflecteren de structurele wijzigingen van de organisatie in 2017 (voornamelijk de overname van UBB en Interlease), en verbeteringen in de accuraatheid van de activiteitsdata.

Voor 2018 werden de achterliggende data en berekeningen van de broeikasgasuitstoot van KBC Groep door een externe partij geverifieerd conform ISO 14064-3. Vinçotte heeft de bewering van de uitstoot door KBC Groep van 85 588,29 ton CO2e geverifieerd tot op een niveau van redelijke zekerheid en concludeerde dat de gerapporteerde emissies van broeikasgassen van KBC Groep voor 2018 betrouwbaar en eerlijk zijn.

ISO 14001- en ISO 50001 certificatie

De invoering van een ISO 14001 milieumanagement systeem in al onze kernlanden zal leiden tot een continue verbetering van de milieu-impact van KBC Groep en zo bijdragen tot het bereiken van de reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen. In sommige landen werd beslist om ook een ISO 50001 energiebeheerssysteem in te voeren, dat tot een efficiënte vermindering van het energieverbruik kan leiden.

Land Status ISO 14001 certificatie Status ISO 50001 certificatie
België December 2009 (bekijk het certificaat) December 2015 (1)
Bulgarije December 2016 (bekijk het certificaat)  
Tsjechië Juni 2017 (bekijk het certificaat) Juni 2016
Hungarije December 2016 (bekijk het certificaat) December 2016
Ierland Mei 2017 (bekijk het certificaat)  
Slowakije December 2012 (bekijk het certificaat) November 2012

(1) Zie ook het energiebeleid van KBC België: KBC Energiebeleidsverklaring betreffende bedrijfshuisvesting in België.

Nog voor het behalen van het ISO 14001-certificaat had KBC in België op basis van vrijwillige audits al het Ecodynamic Business Label gekregen voor zijn gebouwen in de Havenlaan in Brussel en het West-Vlaamse Milieucharter voor zijn kantoren in de provincie West-Vlaanderen.

Op 31 januari 2013 kon KBC België (voor het gebouw Havenlaan 2 in Brussel) zich voor zijn ondersteunende diensten laten registreren voor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). KBC was zo de eerste Belgische financiële instelling die tot dat Europese programma voor milieubeheer en milieuaudit werd toegelaten. Lees de verklaring van deelname en de publieke milieuverklaring.

Last update: 29-03-2019
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.