Onze milieuvoetafdruk

Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar KBC wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu. Om onze directe en indirecte impact op het klimaat te beperken, hebben we een groepswijd programma opgezet om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen.

Vind hier ons milieubeleid (in het engels)

In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december 2015 benadrukte KBC Groep zijn engagement op dat vlak door de ‘Boodschap van Belgische Captains of Society ter ondersteuning van COP21’ te ondertekenen.

In 2019 ondertekenden we de Collective Commitment to Climate Action, een initiatief van het United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI) en een duidelijke uitdrukking van de meer algemene UNEP FI Principles on Responsible Banking, waartoe KBC zich in 2018 heeft verbonden. Door de ondertekening van de Collective Commitment to Climate Action versterkt KBC zijn vastberadenheid om – in samenwerking met zijn klanten – de vergroening van de economie zoveel mogelijk te stimuleren en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de 2°C, waarbij gestreefd wordt naar 1,5°C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. We hebben al doelstellingen om onze directe milieuvoetafdruk te verminderen tot beduidend onder het 2°C-scenario, maar KBC heeft zich ook geëngageerd om zijn indirecte impact op het klimaat aan te pakken.  Voor meer informatie over de vooruitgang die wij hebben geboekt en de initiatieven die wij hebben genomen, verwijzen wij naar het 'Collective Commitment to Climate Action - Year One in Review' rapport dat in december 2020 door de UNEP FI is gepubliceerd. Meer informatie is te vinden in het KBC-duurzaamheidsverslag (enkel beschikbaar in het Engels).

Onze doelstellingen en vooruitgang

  • KBC is sinds 2021 een netto klimaatneutraal bedrijf door vrijwillige compensatie van onze resterende directe milieuvoetafdruk. 
  • KBC heeft in 2021 zijn directe milieuvoetafdruk aanzienlijk verminderd met 71% ten opzichte van het basisjaar 2015 door middel van hoogwaardige klimaatprojecten. 
  • KBC bereikte in 2021 haar ambitie van 100% hernieuwbaar elektriciteitsverbruik.

Onze verwezenlijkingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze verwezenlijkingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van de KBC Groep (in het Engels).

Onze milieuvoetafdruk

De dalende trend in de milieuvoetafdruk wordt weerspiegeld in de koolstofvoetafdruk van KBC Groep, die daalde met 71% absoluut en 69% per vte van 126 542 ton CO2e (3,3 ton CO2e per vte) in 2015 tot 36 841 ton CO2e (1,02 ton CO2e per vte) in 2021. In 2021 heeft KBC de GHG-uitstoot met 34% verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De aanzienlijke vermindering van onze directe milieuvoetafdruk wordt verklaard door de omschakeling naar 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 2021 en diverse andere lopende reductieactiviteiten. Naast deze reductieactiviteiten is de vermindering van de broeikasgasemissies ook het gevolg van Covid-19-pandemiemaatregelen zoals de overschakeling op telewerken en het reisverbod in onze kernlanden, die een aanzienlijke impact hebben op de broeikasgasemissies van zowel woon-werkverkeer als zakenreizen. Op het hoogtepunt van de coronapandemie in 2021 werkte bijna 50% van onze medewerkers uit de hele groep van thuis.

KBC Groep eigen operationele voetafdruk (in ton CO2e) 2021 2020 2019
Dekking (in % vte) 100% 100% 100%
Scope 1 19 511 25 200 34 740
Scope 2 3 857 11 748 17 006
Scope 3 (exclusief portfoliodata) 13 473 18 903 21 024
Totaal - absoluut 36 842 55 850 72 769
Totaal - per VTE 1,02 1,54 1,97

Voor het vijfde jaar op rij werden in 2021 de achterliggende data en berekeningen van de broeikasgasuitstoot van KBC Groep door een externe partij geverifieerd conform ISO 14064-3. Vinçotte heeft de bewering van de uitstoot door KBC Groep van 36 841 ton CO2e geverifieerd tot op een niveau van redelijke zekerheid en concludeerde dat de gerapporteerde emissies van broeikasgassen van KBC Groep voor 2021 betrouwbaar en eerlijk zijn.

ISO 14001- en ISO 50001-certificatie

De invoering van een ISO 14001 milieumanagement systeem in al onze kernlanden zal leiden tot een continue verbetering van de milieu-impact van KBC Groep en zo bijdragen tot het bereiken van de reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen. In sommige landen werd beslist om ook een ISO 50001-energiebeheersysteem in te voeren, dat tot een efficiënte vermindering van het energieverbruik kan leiden.

 

Land

Status ISO 14001-certificatie

Status ISO 50001-certificatie
België
Bulgarije  
Tsjechië
Hongarije
Ierland  
Slowakije

Nog voor het behalen van het ISO 14001-certificaat had KBC in België op basis van vrijwillige audits al het Ecodynamic Business Label gekregen voor zijn gebouwen in de Havenlaan in Brussel en het West-Vlaamse Milieucharter voor zijn kantoren in de provincie West-Vlaanderen.

Op 31 januari 2013 kon KBC België (voor het gebouw Havenlaan 2 in Brussel) zich voor zijn ondersteunende diensten laten registreren voor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). KBC was zo de eerste Belgische financiële instelling die tot dat Europese programma voor milieubeheer en milieuaudit werd toegelaten. Lees de publieke milieuverklaring en validatie