Onze invloed op het milieu

Wij werken actief aan het verminderen van onze milieu-impact. Momenteel richten wij ons vooral op de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, maar wij breiden onze aandacht geleidelijk uit naar andere milieuthema's, zoals biodiversiteit, vervuiling, water en circulariteit. 

Onze klimaatverbintenissen

In september 2019 hebben we de Collective Commitment to Climate Action (CCCA) ondertekend, een initiatief van het United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI). Met de ondertekening van het CCCA versterken we onze vastberadenheid om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C, terwijl we streven naar 1,5°C, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Wij willen dit doen door de vergroening van de economie te stimuleren, in nauwe samenwerking met onze klanten.

Het CCCA vereist dat de ondertekenaars doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie vastleggen. Sinds 2015 hanteren wij ambitieuze reductiedoelstellingen voor onze directe voetafdruk. Wat onze indirecte voetafdruk betreft, hebben wij in 2022 voor het eerst doelstellingen vastgesteld voor een aanzienlijke subset van onze kredietportefeuilles, zoals gepubliceerd in ons Klimaatrapport (in het Engels).

Eind 2022 verbond KBC haar bankactiviteiten ook tot het Science-Based Targets Initiative (SBTi). Ons engagement met SBTi verbindt ons ertoe om binnen 24 maanden onze emissiereductiedoelstellingen voor het hele bedrijf te laten valideren, in overeenstemming met de klimaatwetenschap.

Sustainable Finance Programme

Als onderdeel van ons CCCA-engagement hebben we een specifiek 'Sustainable Finance Programme' opgezet. Het doel van het programma is om onze milieuambities in de hele KBC-groep en in alle kernactiviteiten door te voeren. Het samenbrengen van alle relevante klimaatexpertise binnen onze groep is slechts één manier om dit te bereiken. 

In het programma voor duurzame financiering ligt de nadruk op een selectie van onze portefeuilles en productlijnen. Wij zullen ons concentreren op een selectie
van de meest koolstofintensieve productlijnen en industriesectoren: hypotheken, autoleningen en autoleasing, energie, commercieel vastgoed, landbouw, voedselproductie, bouw en constructie, chemie, vervoer en metalen. Wij hebben deze sectoren en productlijnen geselecteerd omdat zij aanzienlijke kredietvolumes omvatten en een aanzienlijk effect op de klimaatverandering hebben.

In 2020 en 2021 hebben wij eerste strategische beoordelingen van deze sectoren en productlijnen uitgevoerd. We noemden ze onze "White Papers analyses". De term "White Paper" verwijst naar de open geest waarmee we aan het proces
begonnen. In 2022 hebben wij de meeste White Papers geactualiseerd. Bovendien hebben we in 2022 voor de meeste van deze sectoren en productlijnen voor het eerst doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie geformuleerd. Deze doelstellingen worden gepubliceerd in ons Klimaatrapport (in het Engels) en maken deel uit van onze CCCA-verbintenis. Meer informatie over het Sustainable Finance Programme en onze White Paper-aanpak is te vinden in ons Sustainability Report (in het Engels).

Naar een klimaatneutrale samenleving

Wij herzien onze klimaatdoelstellingen systematisch en voortdurend en zijn van mening dat onze strategie ons engagement weerspiegelt om binnen onze invloedssfeer de grootst mogelijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke
decarbonisatie-inspanningen.

Wij hebben de verschillende initiatieven voor Net Zero zorgvuldig bestudeerd en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Voorlopig hebben wij echter besloten ons niet aan te sluiten bij de Net Zero allianties in de financiële sector.

Meer gedetailleerde informatie over dit besluit is te vinden in CSD_Communication_Our ClimateCommitment (in het Engels).

Onze ecologische voetafdruk

Het meten van onze impact op het klimaat is een cruciaal element in onze duurzaamheidsaanpak, met name bij het uitstippelen van beleid dat deze impact vermindert. Concreet: wij meten zowel onze directe als onze indirecte milieuvoetafdruk.