EU ministers bereiken eindelijk een akkoord

De markten: kort op de bal

€540 miljard om de coronaklap op te vangen

Flag EU

Donderdagvond hebben de Europese ministers van Financiën na wekenlang touwtrekken en verhitte woordwisselingen dan toch een akkoord bereikt over een pakket crisismaatregelen die de eerste economische schokken moeten opvangen die de coronapandemie heeft teweeggebracht. De EU-top is het eens geraakt over een steunpakket van €540 miljard om de coronacrisis solidair het hoofd te bieden. Het steunpakket bestaat uit drie noodmatregelen die de Europese economie moeten stutten. Ten eerste gaat het Europees noodfonds ESM voor €240 miljard preventieve kredietlijnen ter beschikking stellen van eurolanden. Zij kunnen aanspraak maken op een kredietlijn ten belope van 2% van hun bruto binnenlands product. Er was veel discussie over de toegang tot het fonds, dat ten tijde van de eurocrisis strenge saneringsvoorwaarden oplegde. Die zijn er nu niet, maar regeringen mogen het geld wel enkel gebruiken om 'directe en indirecte gezondheidsuitgaven' te financieren die voortvloeien uit de pandemie. Daarnaast gaat de Commissie met garanties van de lidstaten via het nieuwe SURE-programma tot €100 miljard aan leningen voorzien om Europese banen te vrijwaren. Tot slot, zet de Europese Investeringsbank (EIB) een nieuw garantiefonds op dat €200 miljard aan leningen voor KMO’s moet vrijmaken om te vermijden hun liquiditeitsproblemen zich omzetten in een solvabiliteitskwestie.
Er ligt ook een herstelfonds op tafel dat de Europese economie erbovenop moet helpen eens de pandemie onder controle is, maar de taal daarover blijft vaag. Het drieledig steunpakket moet gefinancierd worden en “hoe?” is de miljardenvraag. Het is aan EU-leiders om het pad verder uit te stippelen en zich te buigen over “innovatieve” financieringsmiddelen tijdens een volgende vergadering op 23 april. Zuidelijke landen als Italië en Spanje willen gemeenschappelijk schuldpapier uitgeven maar, voor meer spaarzame landen als Duitsland en Nederland is dat een brug te ver. Zij bepleiten dat ieder voor zijn eigen deur veegt.
Beleggers zijn niet overtuigd en zien gaten in het plan. Het besef groeit dat het pakket een middellange termijn visie ontbreekt en het miljardenpakket de reeds moeilijke discussie over de Europese meerjarenbegroting nog meer compliceert. Op de wisselmarkt nestelt EUR/USD zich in de 1.09-zone.
 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.