Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

… Maar Italië lijkt niet meteen toe te geven

Flag Italy

Al weken domineert de Italiaanse begroting de internationale media. De populistische coalitieregering, onder leiding van Mateo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (Vijfsterrenbewegin), had het Italiaanse volk een aantal dure beloftes gemaakt . Het begrotingstekort zou volgend jaar oplopen tot 2.4% van het BBP. Investeerders zagen de risico’s hiervan in en zette Italiaans schuldpapier onder druk. Onder meer de Italiaanse 10-jaarsrente zag af. Ze klom meer dan 60 basispunten om eind vorige week net onder 3.80% een top neer te zetten. De spread over Duitsland, die geldt als een indicator voor het Italiaanse kredietrisico, piekte op vrijdag tot 336 basispunten. Dat was geleden van 2013.Ter vergelijking: de Belgische spread over Duitsland begeeft zich momenteel rond 45 basispunten.

Sinds de aankondiging van het Italiaanse begrotingsvoorstel ontstond een spierballengevecht met de Europese Unie. Onder leiding van Europese Commissaris Pierre Moscovici en Vice-President van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, gaf Europa het duidelijke signaal dat het Italiaanse budget in schending is met de Europese begrotingsregels, vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact. Italië wijkt voorlopig niet.

Wat nooit eerder gebeurde, geschiedde gisteren. De Europese Commissie wees het Italiaanse begrotingsvoorstel af. Nooit eerder werd een begrotingsvoorstel van een EU-lid afgewezen. Vice-President Domvrovskis reageerde dat Brussel geen andere mogelijkheid had. Rome krijgt drie weken om het voorstel te herzien en aanvaardbaar te maken. Europees Commissaris Moscovici drong alvast aan op doorgedreven onderhandelingen. Die beloven pittig te worden. Niet veel na de Europese afwijzing, rolden de Italianen andermaal met die spierballen. Zowel Di Maio als Salvini willen hun plannen niet opbergen.

Hoe moet het nu verder? Als we de kalender erbij nemen, moeten de Italianen met een verbeterd en beheersbaar begrotingsvoorstel komen tegen 13 november. In tussentijd komen alle ministers van Financiën uit de eurozone samen op maandag 5 november. Een akkoord tussen Italië en de EU zou de druk van Italiaans schuldpapier wegnemen. De spread over Duitsland kan dan terug ten zuiden van het 300 basispunten-niveau postvatten. Zolang beide partijen loodrecht tegenover elkaar staan, verwachten we in het beste geval een stabilisatie van de kredietrisicopremie.

Figuur - Spread tussen Italiaanse en Duitse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

S&P spaart Italië

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.