Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Euro, beurzen zetten stapje terug

Flag EU

De Europese PMI’s gaan onderuit. Het bedrijfsvertrouwen in Frankrijk, de eerste in rij, signaleerde nochtans initieel een gebalanceerd beeld. Bedrijfsleiders in de verwerkende nijverheid zijn dan wel minder uitbundig (51.2) dan verwacht (52.4), het vertrouwen in de dienstensector veerde wel op tot een solide 55.6. Die tweespalt merken we al enige tijd op. Een belangrijke boosdoener is de handelsoorlog die vooral weegt op de industriële exportvooruitzichten. De dienstensector daarentegen richt zich eerder op het binnenland. Het Duitse en EMU-verhaal is echter minder genuanceerd. Het vertrouwen krijgt er over de hele lijn een stevige knauw. De daling is niet alleen gerelateerd aan de export. Ook sub-indicatoren die peilen naar de toekomst, zoals het aantal nieuwe orders/bestellingen, laten het afweten. Die minder rooskleurige vooruitzichten kennen dan weer een weerslag op andere deelcomponenten, zoals personeelsaanwerving. Het Duitse algemene (‘composite’) bedrijfsvertrouwen dondert naar beneden tot 52.7, het laagste peil in dik drie jaar. In de volledige euro zone brokkelt de indicator tot eenzelfde niveau af en staat daarmee terug in de buurt van de 2016-lows.

De niet mis te verstane cijfers voegen naast Italië, de handelsoorlog, de Duitse verkiezingen en de stijgende olieprijzen, een nieuw vraagteken toe aan de beleggerschecklist: wat met de groei? Dat laat zijn sporen na. De Europese beurzen openden vanmorgen lichtjes in het groen maar zetten na de cijfers een stapje terug. De euro verliest vrij stevig terrein (EUR/USD rond 1.141) maar houdt voorlopig (?) de 1.14-grens intact. De data zijn alvast geen goed nieuws voor Draghi & co. De ECB komt morgen samen en klonk vorige maandag nog opvallend optimistisch. Welke kaart zal de centrale bank deze keer spelen? Zo krijgt een eerder pro forma verwachte meeting alsnog een interessante insteek. Dat is dan wel het enige positieve dat we over de PMI’s kunnen meegeven.
 

Figuur - EUR/USD tuimelt na PMI's

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

S&P spaart Italië

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.