Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Kroon reageert lichtjes ontgoocheld

De Riksbank hield de rente zoals verwacht onveranderd op -0.5%. De economie blijft het goed doen en de Zweedse inflatie heeft de 2%-doelstelling bereikt. De CPIF inflatie (die rekening houdt met een vaste rente voor hypotheekleningen) steeg in september zelfs iets forser dan verwacht van 2.2% tot 2.5%.

In september gaf de Riksbank aan dat ook de onderliggende inflatie, gezien de degelijke groei, in de toekomst kortbij 2% kan blijven. In die context kan de Riksbank stilaan starten met een afbouw van het ultrasoepele monetaire beleid. De Bank stelde toen de mogelijkheid voorop van een renteverhoging in december of februari. Onder meer gezien de inflatieversnelling in september gingen sommigen in de markt er vanuit dat de Riksbank de markt er mogelijk zou op voorbereiden om de rente al in december met 25 basispunten te verhogen. De Riksbank hield echter vast aan haar ‘guidance’ van september. Mogelijk was de recente volatiliteit op de markten één van de redenen voor de Riksbank om haar engagement voor een eventuele renteverhoging niet concreter te maken.

De (wissel)markt had blijkbaar wel rekening gehouden met de mogelijkheid van een vervroegde renteverhoging. De kroon reageerde dan ook lichtjes ontgoocheld en verloor beperkt terrein onmiddellijk na de publicatie van het beleidscommuniqué van de Riskbank. Op termijn denken we dat de kroon verder kan verstevigen van de huidige, historisch nog steeds zwakke niveaus. De eerder afwachtende houding van de Riksbank kan het herstel op korte termijn wel wat afremmen, zeker indien de context van algemene marktvolatiliteit aanhoudt. Indien de Riksbank uiteindelijk toch van start gaat met een normalisatie van het beleid, kan EUR/SEK op iets langere termijn opnieuw beneden de kaap van 10 kan postvatten.
 

figuur - EUR/SEK: Zweedse kroon (lichtjes) ontgoocheld omdat Riskbank niet concreter wordt over renteverhoging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

S&P spaart Italië

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.