Amerikaanse consument maakt gretig gebruik van stimulus-cheques

De markten: kort op de bal

Dollar bouwt winst verder uit.  

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen klopten in januari alle verwachtingen. De verkopen stegen met 5.3% op maandbasis. De markt rekende slechts op een beperkte stijging van 1.1%. De stijging van de ‘control group’ reeks die gezien wordt als een goede indicator voor de particuliere consumptie in het BBP-groeirapport, steeg met 6% op maandbasis. De groei was ook mooi gespreid over een zeer breed spectrum van subcategorieën. Zo was er een sterke groei voor meubelen (12%), elektrische apparaten (14.7%) en bouwmaterialen (4.6%), maar ook kleding (5%), sport en hobby’s (8%) deden het goed. Dat geldt overigens ook nog steeds voor de online verkopen (11%). 

De sterke verkopen hebben mogelijk deels te maken met een voorzichtige afbouw van de beperkende maatregelen nu de besmettingen in sommige regio’s langzaam afnemen. Een andere belangrijke drijfveer was het fiscaal stimulusprogramma dat eind vorig jaar werd goedgekeurd ($900 mld) waardoor veel Amerikanen een bijkomende inkomstensteun ontvingen van $600. De forse vraag/groeiopstoot zal ongetwijfeld het debat over de noodzaak van bijkomende stimulus aanscherpen. De tegenstanders, vooral binnen de Republikeinse oppositie, zullen aanvoeren dat massale bijkomende steun niet echt meer nodig is. De voorstanders zullen er een bevestiging in zien dat de programma’s de groei een stevige por in de rug kunnen geven. Hoe dan ook ziet het er naar uit de regering Biden haar plannen voor het $1900 mld nieuwe steunpakket zo veel als mogelijk zal proberen uit te voeren. 

In de schaduw van de kleinhandelsverkopen werden ook de Amerikaanse producentenprijzen bekend gemaakt. Na eerder makke consumenteninflatie vorige week, toonde deze reeks wel tekenen van (voorlopig nog matig) oplopende prijsdruk (1.7% j/j, tegen 0.9% verwacht).

De marktreactie op de data is wat verdeeld. De rentes zetten een klein stapje terug na de forse stijging gisteren, al heeft dat waarschijnlijk vooral te maken met een terugval op de beurzen. De Amerikaanse indices verliezen 0.3% tot 0.8% bij de opening. De dollar zette wel opnieuw een stapje hoger na de publicatie van de sterke kleinhandelsverkopen. EUR/USD valt terug richting 1.2040. Wordt de Amerikaanse munt dan toch iets gevoeliger voor goede Amerikaanse data, eerder dan voor het algemene reflatieverhaal? 

Figuur - EUR/USD: dollar zet stapje hoger na sterke kleinhandelsverkopen 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.