Grondstoffen exponent van de reflatietrade

De markten: kort op de bal

Een medaille met een keerzijde?

vlagecolie

Grondstoffen vromen een zeer heterogene groep. Olie en brandstoffen spelen een andere rol in de economie dan bijvoorbeeld industriële grondstoffen zoals ijzererts of koper. Landbouwgrondstoffen vormen ook een categorie apart. Elk van deze deelgroepen kent een specifieke vraag-en-aanbodbalans. Zo kregen de olieprijzen de voorbije dagen nog een duwtje in de rug door de koudegolf in de VS. Dat leidde tot een combinatie van hogere vraag en een forse terugval van de productie. Olie was recent al aan een stevige opmars bezig omdat de olieproducerende landen van het OPEC+ kartel via productiebeperkingen hun inspanning opdreven om de balans tussen vraag en aanbond in evenwicht te houden.

Toch wordt zowat het hele grondstoffencomplex recent gegrepen door eenzelfde onderliggende dynamiek. De hoop op een krachtig economisch herstel zet een zichzelf versterkende spiraal in gang. Hogere verwachte vraag zorgt ervoor dat voorraden moeten worden aangevuld. Bovendien zien investeerders grondstoffen als een ideale bescherming tegen… oplopende inflatie. Hogere prijzen zorgen voor hogere prijzen. Zoals in de veel andere activaklassen hebben veel grondstoffen de scherpe terugval van het hoogtepunt van de coronacrisis al (meer dan) ongedaan gemaakt. Dagelijks verschijnen op de pagina’s van de financiële nieuwsagentschappen headlines van grondstoffen die meerjarige toppen zetten. Enkele voorbeelden van de voorbije dagen: koper hoogste niveau in acht jaar, platinum hoogste niveau sinds 2014, een meerjarig hoogtepunt voor tin. Ook de grondstoffencurves (backwardation, hogere spotprijzen dan forwardprijzen) wijzen op oplopende spanning in de vraag-en-aanbodbalans. Landbouwgrondstoffen zoals tarwe, maïs of soja ontwikkelden recent een gelijkaardig patroon en bevinden zich ook kort bij meerjarige toppen. Ook hier is de oorzaak meestal een combinatie van specifieke aanbodfactoren (weer, uitvoerbeperkingen, …) maar draagt ook de onderliggende reflatietrend zijn steentje bij.

Centrale banken proberen met hun soepel beleid en overvloedige liquiditeiten al een hele tijd te lage inflatie te counteren. De doorlooptijd van hogere grondstoffenprijzen naar de eindprijzen is vaak lang en met vele intermediaire variabelen (concurrentiepositie etc.). Als de huidige trends op de grondstoffenmarkten aanhouden, gaat dit uiteindelijk toch doorsijpelen in de finale consumentenprijzen. Zeker in (iets minder ontwikkelde) landen waar bijvoorbeeld voeding nog een groter deel van de inflatiekorf uitmaakt, kan dit de inflatiestijging versnellen. Vraag is of dit het soort inflatie is dat de centrale banken voor ogen hebben met hun beleid. Dit is immers een ander soort inflatie dan prijsstijgingen die het gevolg zijn van hogere lonen/diensteninflatie als gevolg van een verkrappende arbeidsmarkt. Onder meer voor veel Europese landen die over relatief weinig grondstoffen beschikken, is dit soort inflatie vooral een belasting het op het beschikbaar inkomen. Uitkijken dus of/hoe lang de positieve ondertoon van dit aspect van de inflatiehype aanhoudt. 

Figuur - CRB-grondstoffenindex (Rood-LS) & 10-j EMU inflatieverwachtingen/swap (groen-RS).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.