(Amerikaanse) rentes schakelen versnelling hoger

De markten: kort op de bal

Markt ziet normalisatie steeds concreter worden  

Vrijdag was ‘in principe’ een dag om weinig grote marktbewegingen te verwachten. Nauwelijks economische data van belang, weinig activiteit in Azië omwille van het Chinese nieuwjaar en de VS die zich voorbereidden op een verlengd weekend voor Presidents’ Day. Wat moet de handel in zo’n context inspireren?

In Europa ging het inderdaad allemaal wat sloom van start. Gedurende de dag vocht de reflatie-trade zich echter helemaal terug in beeld, vooral in de VS. Op de rentemarkten waren de bewegingen vrij uitgesproken en werd de aanval ingezet op een reeks belangrijke technische niveaus. De 10-j rente in de VS sloot op een nieuwe post-corona top boven 1.20%. De 30-j rente rondde de kaap van 2%. Ook de Duitse/Europese rentes werden in de stroom meegetrokken (Duitse 10-j + 3bpn). De bewegingen kregen een bijkomend duwtje in de rug van een verder stijgende olieprijs. Die kreeg naast nieuws over de afbouw van de voorraden omwille van de beperkingen in de productie door OPEC+, de wind in de zeilen van de koudegolf in de VS. 

Afgezien van de laatste ‘toevalligheid’ zeggen de forse bewegingen in de rentemarkt waarschijnlijk vooral iets over de marktpositionering en waar de investeerders de ‘risico’s’ zien. Wat dat laatste betreft, gaat de markt er blijkbaar vanuit dat de kans op economische normalisatie toeneemt en dat het herstel mogelijk sneller op gang komt dan verwacht. In een aantal landen waaronder de VS is het aantal besmetting over de top. Het verder uitrollen van de vaccinatiecampagne doet de roep voor een afbouw van de beperkende maatregelen steeds heftiger klinken (bv. in het VK). Bovendien toonden de recent gepubliceerde data dat de economie steeds resistenter wordt tegen de beperkende maatregelen die worden opgelegd om virus in te tomen. In Azië waren vanmorgen onder meer Japan, Thailand en Singapore de volgende in de rij die beter dan verwachte groeicijfers voor het vierde kwartaal bekend maakten. Ondanks het feit dat Chinese en de Amerikaanse markten vandaag gesloten zijn, zetten de beurzen, de rentes, olie en andere grondstoffen hun opmars vanmorgen zonder verpinken voort. Koper, nog zo’n belangrijke cyclische barometer, bevindt zich op het hoogste niveau sinds 2012. 

Ook vandaag zijn er nauwelijks data van belang. Eens te meer hoeft dat niet te betekenen dat er niets te gebeuren staat op de markten. We kijken vooral uit of de Amerikaanse rentes hun breuk bevestigen. De Europese rentemarkten lopen nog wat achter, maar ook daar doemt voor de 10-j swaprente bijvoorbeeld stilaan de kaap van 0% aan de horizon op. Ook de dollar staat in deze positieve context lichtjes onder druk. In dit verband houden we naast de stijging van de Amerikaanse nominale rente, ook de ontwikkeling van de reële rente in het oog. Voorlopig is de werkhypothese dat reflatie-trade eerder negatief is voor de Amerikaanse munt, maar indien naast de inflatieverwachtingen ook de Amerikaanse reële rente stilaan hoger gaat, kan dat de USD-daling vertragen. Hoe dan ook, het ziet het er naar uit dat we mogelijk opnieuw voor een boeiende week staan, met of zonder data.  

Figuur -Europese 10-j swaprente: kaap van 0.0% doemt op aan de horizon 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.