Riksbank verhoogt de rente voor het eerst sinds 8 jaar

De markten: kort op de bal

Zweedse kroon heeft vleugels

Analisten waren uiterst verdeeld over de intenties van de Zweedse centrale bank vandaag. De centrale bank gaf in oktober aan de rente ofwel in december dan wel in februari te verhogen. Door de iets lager dan verwachte inflatie in oktober en november zette de markt in extremis in op een renteverhoging begin volgend jaar. De Riksbank zag het anders en trok voor het eerst in 8 jaar de beleidsrente op van -0.50% tot -0.25%. Ze vindt dat de huidige omstandigheden een renteverhoging rechtvaardigen. Inflatie (CPIF) brokkelde de afgelopen maanden dan wel wat af, ze blijft al enige tijd rond de 2%-doelstelling. Op een uitzonderlijk Q3 na (dat zich ook in de rest van Europa manifesteerde), blijft ook de Zweedse groei degelijk. De bank besloot dat de nood voor een ultrasoepel monetair beleid lichtjes afnam. Ze verwacht een tweede renteverhoging in de 2e helft van 2019.

Toch legt ze wel de nodige voorzichtigheid aan de dag. De Riksbank stelde haar rentepad neerwaarts bij. Dat komt er omdat er nog steeds veel onzekerheid heerst over de globale economische ontwikkelingen. De december groei- en inflatieprognoses zijn daarvan de weerspiegeling. De centrale bank verwacht een inflatie van 1.9% en 1.8% in respectievelijk 2019 en 2020 vs. 2.1%/1.9% verwacht in oktober. Groei werd iets sterker herzien van 1.9% tot 1.5% in 2019. 2020 blijft stabiel op 2.0%. Ze gaat dan ook uiterst geduldig te werk in de beleidsnormalisatie en stelt, na 2019, een beleid van slechts 2 rentestijgingen per jaar voor. Een klassieke ‘dovish hike’ dus.

De Zweedse kroon bejubelt de beslissing van de Riksbank en gaat er stevig op vooruit. EUR/SEK dipte (m.a.w. sterkte van de Zweedse kroon) even tot 10.26 maar stabiliseert momenteel rond 10.28. De start van de beleidsnormalisatie kan EUR/SEK op iets langere termijn opnieuw beneden de kaap van 10 duwen, zeker als de ECB de boot blijft afhouden.
 

Figuur - EUR/SEK: Zweedse kroon bejubelt Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.