Amerikaanse inflatie blijft opvallend mak in januari

De markten: kort op de bal

Rentes en dollar zetten een klein stapje terug 

Inflatie was de voorbije weken een belangrijk thema op de markten. Via een voluntaristisch fiscaal en monetair beleid zetten zowel de regeringen als de centrale banken alle zeilen bij om de economie terug aan de praat te krijgen na de economische schok veroorzaakt door de pandemie. De centrale bankiers willen in dezelfde beweging kosten wat het kost vermijden dat de economie in een deflatoire spiraal terecht komt. De inflatie mag daarbij gerust iets hoger dan iets lager zijn.

De markten hielden er recent steeds meer rekening mee dat de gecombineerde inspanning van het fiscaal en monetair beleid op termijn ook tot hogere prijsdruk kan leiden. De prijs van olie en andere grondstoffen lopen op. Stijgende financiële inflatieverwachtingen zorgden voor geleidelijk oplopende lange rentes. Zelfs in Europa veerde de inflatie in januari onverwacht fors op. Vandaar dat ook de markt met meer dan gemiddelde aandacht uitkeek naar de Amerikaanse inflatiecijfers voor januari. Die konden het ‘inflatie/reflatie enthousiasme’ voorlopig echter niet ondersteunen. 

De algemene Amerikaanse inflatie steeg 0.3% m/m en bleef daarmee stabiel op jaarbasis (1.4%). De kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- energieprijzen steeg zelfs helemaal niet in januari (0.0% m/m). Daardoor brokkelde het jaarcijfer zelfs af van 1.5% tot 1.4% j/j. De Amerikanen betaalden vorige maand vooral meer voor energie (+3.5%), maar de prijzen voor diensten in het algemeen stegen niet. Er waren ook prijsdalingen voor auto’s en onder meer in de door corona hard getroffen ontspanningssector vielen prijzen verder terug.

De volgende maanden mag men hoe dan ook verwachten dat de jaarinflatie wat zal oplopen omdat de forse prijsdalingen ten tijde van de eerste coronagolf geleidelijk uit de statistieken zullen wegvallen. Toch ging het cijfer een beetje in tegen het in de markt opgebouwde inflatiemomentum. Op basis van dit inflatiecijfer is er voor de Fed geen enkele reden om het debat over een eventuele afbouw van de obligatieaankopen, laat staat over de rente, op korte termijn te startten.  
 
Ook de markten konden het cijfer niet helemaal links laten liggen. De Amerikaanse rente (10-j) boog een voorzichtige stijging om in een beperkt verlies (-2bp). Dat verlies aan rentesteun woog ook lichtjes op de dollar die het voorbije dagen op zich al wat moeilijker had. EUR/USD handelt opnieuw in de buurt van 1.2130. 

Figuur - ‘2%+’ inflatie voorlopig nog niet aan de orde 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.