Amerikaanse payrolls onder de verwachtingen

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes zetten dipje opzij, EUR/USD probeert 1,2011 te heroveren

Het Amerikaans arbeidsmarktrapport voor januari stelde teleur. Netto kwamen er 49 000 nieuwe jobs bij. Dat is minder dan de verwachte 105 000. Bovendien was het jobverlies in de maand december nog een stuk groter dan eerst gedacht: 227 000 i.p.v. de initieel gerapporteerde 140 000. Van de 49 000 nieuwe jobs kwam het overgrote deel dan ook nog eens vanuit de overheid (43 000). In de private sector steeg de tewerkstelling dus maar met een schamele 6 000 jobs waarbij de zakelijke dienstverlening (97 000) en IT (16 000) het jobverlies in de (klein)handel & transport (-50 000) en de vrijetijdssector (-61 000) compenseerden. De werkloosheidsgraad daalde onverwacht van 6,7% naar 6,3% maar dat gaat gepaard met een even onverwachte daling van de participatiegraad (61,4% van 61,5%). Dat betekent dat een deel van de arbeidsgeschikte bevolking de markt heeft verlaten (ontmoedigd? Besmettingsvrees?). Daardoor worden zij niet langer in de werkloosheidsstatistieken opgenomen. De werkloosheidsgraad daalt dus, maar om de verkeerde redenen. De permanente werkloosheid zat in januari opnieuw in de lift (van 3,37 mln tot 3,5 mln).

Het eerste arbeidsmarktrapport van 2021 legt dus geen te beste punten voor. De Amerikaanse tienjaarsrente viel aanvankelijk zo’n drie basispunten terug maar recupereerde alle verliezen quasi onmiddellijk. Ziet de markt misschien een zilveren randje onder de vorm van fiscale stimulus? Het teleurstellende rapport kan zowel twijfelende Democraten als dwarsliggende Republikeinen een duwtje geven in de richting van meer steun voor Biden’s enorme fiscale pakket ($1900 miljard). Vanuit dit oogpunt is slecht economisch nieuws dus eigenlijk weer goed nieuws voor de markten. De tienjaarsrente noteert aan 1,18% en nadert de intradag-top van begin januari (1,1855%). De Amerikaanse dollar houdt wel vast aan de, zij het beperkte, verliezen. EUR/USD probeert opnieuw post te vatten boven de belangrijke technische referentie van 1,2011, één dag nadat het die cruciale steunzone prijsgaf. Een weeksluiting beneden dit niveau opent vanuit technisch oogpunt een nieuwe, zijwaartse handelsband tussen ruwweg 1,16 en 1,20.

EUR/USD en het gevecht voor 1,2011

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.