Fed verhoogt rente, maar bouwt wat voorzichtigheid in voor volgend jaar

De markten: kort op de bal

Spreidstand met markt blijft bijzonder groot

vlagecFed

De Amerikaanse centrale bank verhoogde de beleidsrente zoals verwacht van 2-2.25% tot 2.25%-2.50% en liet voor het eerst echt in haar kaarten kijken voor volgend jaar. Over de staat van de Amerikaanse economie is de centrale bank nog steeds uiterst positief. De groei blijft sterk, de arbeidsmarkt draait op volle toeren en de inflatie heeft de 2%-doelstelling bereikt. De nieuwe groei- en inflatievooruitzichten daalden marginaal voor volgend jaar, maar bleven voorts ongewijzigd. De Amerikaanse groei keert van 3% terug richting trend in 2021, inflatie blijft stabiel rond de 2% en de werkloosheidsgraad blijft beneden 4% en beneden de NAIRU (4.4%). De Fed geeft voor het eerst wel toe dat de globale economische en financiële ontwikkelingen op de radar komen. Ze kunnen een negatieve invloed hebben op het economische scenario.

Diezelfde terughoudendheid vinden we terug in de nieuwe rentevooruitzichten van de individuele Fed-gouverneurs. De mediaan daalde in 2019, 2020 en 2021 telkens met 25 basispunten (1 renteverhoging). Concreet verwacht de Fed nu dat de beleidsrente tot 2.75%-3% zal stijgen in 2019, tot 3%-3.25% in 2020 en dat ze dan ongewijzigd zal blijven in 2021. De mediaanvoorspelling over de “neutrale beleidsrente”, de theoretische evenwichtsrente die de economie noch stimuleert, noch afremt, zakt van 3% tot 2.75%.

Hoewel de Fed iets voorzichtiger wordt, blijft ze veel agressiever dan de markt. De recente correcties op de rentemarkt suggereren dat veel investeerders denken dat de renteverhoging van gisterenavond de laatste zal zijn deze cyclus. Wie dacht dat de markt nu toch in de richting van de Fed opschuift, komt bedrogen uit. De Amerikaanse rentes zakten tot 8.7 basispunten op een looptijd van 30 jaar (vlakkere rentecurve), al is dat waarschijnlijk een reactie op de nieuwe daling van de beurzen (-1.5% tot -2%). Dat bewijst ook de stijging van de dollar (EUR/USD < 1.14) ondanks lagere Amerikaanse rentes. Beurzen schrikken van de quasi ongewijzigde forward guidance in de beleidsverklaring. Die stelt nog steeds enkele “graduele” renteverhogingen in de nabije toekomst voorop, terwijl velen dachten dat de Amerikaanse centrale bank 100% zou overschakelen op een “data-afhankelijk” beleid. De markt vreest dat die voorgeprogrammeerde extra renteverhogingen de economische cyclus definitief kopje onder zullen duwen.

 

Nieuwe mediaan rentevoorspellingen Fed blijven veel agressiever dan marktverwachtingen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.