Reflatietrade versnelt…

De markten: kort op de bal

…. maar dollar(daling) volgt (even) het script niet 

De beurzen gingen deze week aarzelend van start. Was een democratische ‘blue sweep’ in het Amerikaanse Congress wel echt goed voor aandelen? Het antwoord volgde al snel op woensdag en vooral gisteren. Markten trekken opnieuw volledig de kaart van een stevige bijkomende fiscale injectie. De ingrediënten van de reflatietrade zijn ondertussen gemeenzaam bekend: hogere rentes, sterkere beurzen (gisteren ook opnieuw technologie), stijgende grondstofprijzen, en, een zwakkere dollar. Een aantal Fed-gouverneurs verzoenden zich gisteren met hogere lange rentes. Via stijgende inflatieverwachtingen is het een teken dat de markt gelooft dat de Fed op termijn haar 2%+ inflatiedoelstelling zal/kan bereiken. 

Eén component in de reflatietrade volgde gisteren het boekje niet: de dollar(daling). De neerwaartse USD-trend naderde stilaan een aantal belangrijke technische steunniveaus (DXY 89.10 zone) en mogelijk beginnen de hogere Amerikaanse rente/renteverschillen tov Europa op het lange eind van de curve beperkt door te sijpelen. Vooral in Azië ontstaat opnieuw interesse om langlopende Amerikaanse obligaties te kopen aan die hogere rentes (10-j 1.10%: 30-j 1.88%). Zo valt op dat USD/JPY de voorbije 48 uur, samen met de forse rente-opstoot, meer dan een volle ‘big figure’ steeg. Is de klassieke USD/JPY carry trade terug van weggeweest? Ook munten zoals de Koreaanse won en de Singapore dollar verloren beperkt terrein tegen de USD. De Chinese yuan versterkt niet verder. 

Korter bij huis is de EUR/USD-opmars minstens aan een adempauze toe. Na een korte uitstap boven 1.23, noteert de muntencombinatie terug in de buurt van 1.2265. Voorlopig is dit niet meer dan een correctie na een geleidelijke, maar mooie trendmatige stijging sinds begin november. Er sneuvelden nog geen belangrijke technische niveaus. In de mate dat de hoop op extra Amerikaanse stimulus zich vertaalt in hogere inflatieverwachtingen, blijft de dollar in het nadeel. Een simultane stijging/uitbodeming van de Amerikaanse reële rente kan de balans herstellen. Dat was de voorbije twee dagen bijvoorbeeld het geval. We houden de ontwikkelingen in de gaten. De 2018-top van EUR/USD 1.2555 blijft hoe dan ook een belangrijke weerstand/ijkpunt voor de EUR/USD-combinatie. 

Figuur - USD/JPY (blauw RS) en Amerikaanse30j-rente (oranje LS): wordt rente(verschil) opnieuw een factor van belang voor USD? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.