Zloty handelt nerveus rond EUR/PLN 4.50 niveau.

De markten: kort op de bal

Overweegt de Poolse centrale bank bijkomende interventies?  

Na een voorzichtig herstel, gedreven door een algemeen beter risico-sentiment, kwam de zloty sinds midden december opnieuw in ruwer water terecht. Ondanks de beperkte stijging van de zloty en het historisch gezien zwakke niveau van de Poolse munt, zeker tegen de euro, intervenieerde de Poolse centrale bank (NBP) in de wisselmarkt om de zloty te verzwakken/niet verder te laten verstevigen. In haar beleidsverklaring vermeldde de NBP al wel een tijdje dat een zwakkere zloty de positieve impact van het uiterst soepel monetair beleid op de groei verder kracht zou bijzetten. Het was dus geen geheim dat een meerderheid binnen het beleidscomité liever een zwakkere munt wenst. Toch kwam de interventie als een verrassing. 

De voorbije twee weken verdedigden verschillende gouverneurs, waaronder voorzitter Glapinski, de interventie in de wisselmarkt om de export te ondersteunen. De NBP-voorzitter gaf ook aan dat de 0.1% beleidsrente op dit ogenblik ‘gepast’ is, maar liet de deur open voor een bijkomende renteverlaging.  Een langere inflatie laat eventueel ruimte voor verdere versoepeling of bijkomende interventies. Het inflatiecijfer voor december dat vanmorgen werd bekend gemaakt daalde fors van 3.0% tot 2.3% (de NBP-doelstelling is 2.5% +/- 1%). De kerninflatie (nog niet bekend voor december, 4.3% in november) blijft wel hoog. Een minderheid binnen het beleidscomité is onder meer daarom geen voorstander van bijkomeden versoepeling en/of een zwakkere zloty.  

Hoe dan ook, voorlopig zijn monetaire ‘duiven’ aan zet binnen de NBP. Voor de markt blijft dan ook de vraag of er nog bijkomende interventies komen, en zo ja op welk niveau. In dit verband circuleerden na de recente verklaringen van voorzitter Glapinski geruchten het ‘symbolische’ niveau van EUR/PLN 4.50 als een mogelijke referentie voor nieuwe interventies. Toen de muntcombinatie vanmorgen even beneden dat niveau viel, nam de nervositeit dan ook toe. Voorlopig gaan we ervan uit dat de centrale bank het wapen interventies toch eerder voorzichtig/selectief zal gebruiken. Het voorbeeld van Hongarije vorig jaar toonde aan dat een munt van dit type land ook snel te zwak kan worden. Als dat de inflatie aanwakkert, komt ook het soepel, groei-ondersteunend monetair beleid onder vuur. Dan is de NBP nog verder van huis. De dreiging van de NBP kan er wel voor zorgen dat in een algemene risk-on context, de zloty achterblijft op andere munt uit de regio zoals de forint of de Tsjechische kroon. 

Figuur - EUR/PLN: Meer NBP interventies op komst? En zo ja, op welk niveau en hoe doortastend? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.