Bank of England behoudt grotendeels status quo

De markten: kort op de bal

Ogen blijven op handelsgesprekken gericht

De Bank of England hield haar beleidsrente (0.1%) en aankoopprogramma van activa (enveloppe van £895 miljard, waarvan £875 miljard overheidsobligaties) vandaag ongewijzigd. Echt verbazen deed dat niet nadat die QE-portefeuille vorige maand met £150 miljard werd opgetrokken. Ze verlengde wel de looptijd van haar “Term Funding Scheme for Small and Medium Enterprises” met zes maanden tot eind oktober. Het TFS voorziet (goedkope) liquiditeit voor de reële economie. Sinds het uitgebreide inflatierapport van november zorgden nieuwe lockdowns voor een pessimistischere kijk op de nabije toekomst. De groei zal na de jaarwende lager zijn dan verwacht. Op iets langere termijn nemen de neerwaartse risico’s van de Covid-pandemie af door de vaccinatievooruitzichten. De Britse centrale bank volgt nog steeds de lijn dat er vanaf begin volgend jaar een vrijhandelsakkoord zal zijn tussen de EU en het VK. Indien nodig staat ze nog steeds klaar om het monetaire beleid verder te versoepelen. De Britse inflatie blijft aan 0.3% j/j ver beneden de 2%-inflatiedoelstelling.

De markt loopt niet ver weg met de BoE-beleidsbeslissing. Ze gaat er vanuit dat de laatste monetaire daden – zowel door de ECB, de Fed als de BoE – van deze cyclus de voorbije maanden zijn genomen. De ogen van Britse investeerders blijven op brexit gericht. EU hoofdonderhandelaar Barnier klonk vandaag in ieder geval opgetogen over een naderend akkoord. Het Britse pond blijft relatief sterk vanuit een dagperspectief en EUR/GBP testte een tweede dag op rij de psychologische horde van 0.90.

EUR/GBP probeert terug te keren beneden de psychologische kaap van 0.90

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.