Norges Bank optimistischer over groei …

De markten: kort op de bal

… en verwachte start van beleidsnormalisatie

De Norges Bank is de meest recente in het rijtje centrale banken dat de laatste beleidsvergadering van het jaar houdt. Vorige week kregen we de ECB, gisteren de Fed, vanmorgen de Zwitserse centrale bank en straks volgt nog de Bank of England.

De Norges Bank trapt af met de restricties die Noorwegen recent invoerde om de nieuwe coronagolf een halt toe te roepen. Dat laat uiteraard sporen na op de kortetermijn groeiverwachtingen. Niettemin gaat de bank uit van een iets minder slecht 2020 (-1,3% vs. +0,5 ppt in vergelijking met september). Toch oogt de toekomst rooskleuriger dankzij de doorbraak in de vaccinrace. De centrale bank verwacht een vaccinatiecampagne in de zeer nabije toekomst die op termijn voor een sneller dan verwachte terugkeer van de economie naar niveaus van voor de pandemie zal zorgen. De groeiverwachtingen kregen daarom een opwaartse herziening in 2021 én 2022 tot respectievelijk 4% (+0,2 ppt) en 3,1% (+0,2 ppt). 2023 werd afgezwakt tot 1,6% (-0,3 ppt). Inflatie werd neerwaarts bijgesteld, met name omwille van de sterkere notering van de Noorse kroon dan vooropgesteld in de septemberprojecties en de verwachte beperkte loongroei. Kerninflatie blijf in 2020 (3%, -0,1 ppt) boven de 2%-doelstelling maar zal volgend jaar (2,1%, -0,2 ppt) al snel convergeren naar het gewenste niveau om in de jaren erna daar zelfs onder te vallen.

Voldoende monetaire stimulus blijft dus noodzakelijk om zowel groei als inflatie te ondersteunen, al is de bank zich wel bewust van de mogelijke neveneffecten op de financiële stabiliteit. Hoe dan ook hebben de recente vaccinontwikkelingen ervoor gezorgd dat de Noorse output gap sneller zal dichten dan initieel gedacht. Daardoor denkt de bank dat de beleidsnormalisatie, die verwacht wordt van start te gaan vanaf 2022, iets sneller kan verlopen. Het huidige traject stelt een beleidsrente van 1% voorop tegen eind 2022 vs 0,5% in september. Dat merkte ook de Noorse kroon. De markt concludeert, zoals ze dat overigens ook deed voor de ECB en de Fed, dat bijkomende versoepeling in de huidige cyclus waarschijnlijk niet meer aan de orde is. Integendeel: de risico’s verschuiven nu eerder naar de andere kant, die van een sneller dan tot nu gedachte normalisatie. EUR/NOK (10,49) valt onder het intermediaire steunniveau in de buurt van 10,52 en kijkt uit naar een tweede tussentijdse referentie rond 10,47 waarna 10,4 aan de horizon opdoemt.

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.