Hongaarse monetair beleid op 'cruise control’

De markten: kort op de bal

Forint herstelt voorlopig niet verder 

Na een meer turbulente periode is ook de context voor de Hongaarse centrale bank stabieler en rustiger geworden. De combinatie van een soepel monetair beleid met relatief hoge inflatie zette eerder dit jaar de Hongaarse munt onder druk en noopte de bank om de ‘operationele beleidsrente’ (1-week depo) te verhogen. Ook het conflict met Europa over de ‘rule of law’ clausule voor de uitkering van Europese fondsen was tot vorige week een bijkomende factor van onzekerheid. Die is nu van de baan. Hierdoor komt het Hongaarse monetaire beleid min of meer in ‘cruise control modus’ terecht. De centrale bank hield de beleidsrentes onveranderd (0.6% voor de basisrente, -0.05% voor de overnight deposito rente). Ook het aankoopprogramma van obligaties wordt verdergezet. Via het Fund For Growth Schema wordt de kredietverlening naar de bedrijven ondersteund.  

Het economische beeld in Hongarije is in lijn met de ontwikkeling in de rest van Europa. Na een zware terugval in het tweede kwartaal herstelde de groei in het derde kwartaal met 11.4%. De activiteit bleef daarmee wel nog 4.6% onder het niveau van een jaar eerder. Door de tweede coronagolf verwacht de bank een economische terugval in het vierde kwartaal. Voor heel 2020 rekent de MNB op een contractie van 6.0-6.5%. De bank gaat uit van een scenario van economische normalisatie vanaf het tweede kwartaal van 2021. Voor heel volgend jaar zet MNB de vork voor haar groeivooruitzicht op 3.5%-6.0%. Voor 2022 wordt een groei van 5.0-5.5%  vooropgezet. De algemene inflatie koelde in november af tot 2.7%, maar de onderliggende inflatie bleef relatief hoog op 3.9%. Een verhoging van indirecte belastingen begin 2021 zal er waarschijnlijk toe leiden dat de algemene inflatie nog een tijd hoog blijft (3.5%-3.6% gemiddeld in 2021) en pas in 2022 richting de 3% doelstelling zal dalen. 

Vanuit marktoogpunt was het onder meer uitkijken wat de Bank te zeggen had over het verschil tussen de beleidsrente (0.6%) en de wekelijkse deposito-rente (0.75%). De premie werd in september ingesteld om de druk op de forint af te remmen en er zo voor te zorgen dat de zwakkere munt de inflatie niet nog hoger zou duwen. Ondanks de verbeterende marktcontext geeft de bank aan dat ze deze rentebuffer voorlopig wil behouden. In principe in dat een eerder constructief signaal voor de forint, ook al verloor die gisteren lichtjes terrein.  

De forint is hoe dan ook in rustiger vaarwater terecht gekomen. EUR/HUF 353 is de eerstvolgende belangrijke referentie op de technische grafieken. Een eventuele versterking van de forint beneden dat niveau zal waarschijnlijk eerder gedreven worden door het algemene risicosentiment, eerder dan door nieuwe economische of monetaire ontwikkelingen in Hongarije zelf. 

Figuur -EUR/HUF nadert steunzone nabij 353 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.