VK matigt onderhandelingspositie

De markten: kort op de bal

Britse pond reageert positief 

Het VK heeft als eerste met de ogen geknipperd. Aan de vooravond van de cruciale EU-top, klinkt het vanuit Downing Street dat ze alle bluf ten spijt niet zomaar de onderhandelingstafel zullen verlaten. De EU en het VK hopen voor het einde van het jaar en handelsakkoord af te sluiten, zoniet dreigen ongunstige WHO-handelstarieven. Het VK heeft het meeste te verliezen, maar speelde bij monde van premier Johnson lang hoog spel. Toppunt, of dieptepunt, was de beslissing om het scheidingsakkoord eenzijdig te wijzigen zonder handelsakkoord tegen eind 2020. Cherrypicking-gedrag op vlak van de Europese interne markt of de visserij, kon ook niet door de Europese beugel. De matigere Britse houding moeten we ook afzetten tegen de binnenlandse ontwikkelingen. Premier Johnson’s speelde cavalier seul met de invoering van zijn getrapt systeem van corona-maatregelen. Hij sloeg daarbij de raad van de wetenschap – die aandrong op een korte, maar sterkere “circuitbreaker” – in de wind. De Britse regering sloeg de bal al mis in het voorjaar door een te lakse en te trage coronarespons en dreigt nu opnieuw de bonen te zullen vreten behoudens snel beterschap in de coronacurves. De meest recente update van de IMF-groeivooruitzichten, gisteren gepubliceerd, toont dat de eerste misser de Britse economie dit jaar 9.8% van BBP-groei zal kosten, veel meer dan bijvoorbeeld de eurozone (-8.3%) of de Verenigde Staten (-4.3%). Johnson’s zwakkere binnenlandse positie maakt dat hij meer dan ooit geen baat heeft bij een buitenlandse tegenslag (geen handelsakkoord). Het Britse pond reageert positief op de headlines. EUR/GBP valt terug van 0.9120 tot 0.9070. 

EUR/GBP (deze week): sterling reageert positieve op gematigde Britse brexithouding

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.