Canadese tewerkstelling groeit sterker dan verwacht

De markten: kort op de bal

Loonie rond belangrijke technische kaap van 1.315

De Canadese economie creëerde in september meer banen dan analisten hadden vooropgesteld. Netto kwamen er 378 000 jobs bij tegenover een meer bescheiden verwachting van 150 000. De arbeidsmarkt recupereerde zo al meer dan 75% van het totale jobverlies in de maanden maart en april van pakweg 3 miljoen. Nog goed nieuws is dat vooral voltijdse betrekkingen werden gecreëerd (344 000). Dat is mogelijk een signaal van bedrijfsvertrouwen in de toekomst. Toch is het voor de Canadezen nog te vroeg om victorie te kraaien. De werkloosheidsgraad brokkelde verder af tot 9% maar is vanuit historisch perspectief nog steeds bijzonder hoog. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de financiële crisis bedroeg die 8.7%. Ook ligt de participatiegraad (65%, komende van 64,6%) nog altijd opvallend lager dan pre-corona. We moeten meer dan twee decennia terug in de tijd voor gelijkaardige niveaus. Dat is dan weer een motie van wantrouwen van de (ontmoedigde?) Canadese werknemer.

De Canadese dollar verstevigde doorheen de handelsdag al wat dankzij zijn algemeen zwakker handelende Amerikaanse broer. USD/CAD opende beneden 1,32 en boort na de publicatie van het rapport door de technisch belangrijke kaap van 1,315 (momenteel rond 1.314). De loonie deed het de afgelopen dagen eigenlijk al niet zo slecht. Behalve een softe USD had dat ook te maken met het algemeen constructief sentiment en vooral het herstel van de olieprijzen. Er zijn voorlopig weinig signalen die een van de drie voorgaande elementen op korte termijn kunnen/zullen doorkruisen. De mooie remonte van de Canadese dollar hoeft voor ons dan ook nog niet meteen te eindigen. Bij een volgehouden breuk van USD/CAD beneden 1.315 (bv. weeksluiting) komt 1.30 op de radar.

USD/CAD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.